Textarkiv

Textarkivet vid Klaverens Hus innehåller såväl tryck som handskrifter, vilka har funktion av källor till vår klaverhistoria.

Anton Almquist (1864-1949), 4 klippböcker rörande Östlind & Almquist 1890-1938.

J.O. Baumgardts pianofabrik, Linköping, handlingar rörande produktionen, en gesällbok tillhörig Otto Fredrik Jarl (f. 1834) samt kopior av Johan Otto Baumgardts äldsta notishäften, den ena daterad 13/3 1872, båda med funktion av försäljningsböcker (nummerböcker).

Handlingar rörande piano- och orgelindustrin i Herrljunga, bl.a. Berglings pianofabrik och delar av Anders Sjögrens affärskorrespondens jämte ritningar till klaviaturer (1940-talet).

  1. Ljungqvists Orgelfabrik, Vänersborg och Landvetter (1899-1945), bl.a. orderboken 1915-1945, räkenskaper, kataloger och priskuranter samt en släktbok.

J.P. Nyströms Piano- och Orgelfabrik, 2 klippböcker 1924-1939, ang. jubileer 1925-1950.

”Kataloger och priskuranter i original eller kopia från svenska och utländska fabriker av pianon, orgelharmonier, självspelande instrument, pianomekaniker och tillbehör (tryck).” Lägg till dessa meningar: ”Länkar till register över våra kataloger publiceras här. Förteckningarna kompletteras löpande, bl.a. med reklamblad.”

Äldre tryck rörande piano- och orgelbygge samt temperatur och stämning.

JG Malmsjö, arbetsintyg för OF Jarl