OF-Jarl-intyg-Malmsjoe-1860

‹ Gå tillbaka till Textarkiv

”Snickare Gesällen Herr O F Jarl har arbetat hos undertecknad sedan Mars 1859 till dato, har under tiden fört ett hyggligt lefverne hvar för jag Herr Jarl till det bästa recommenderar.
Götheborg den 1 Juni 1860 Krono skatten betald JG Malmsjö”

Top