Schiedmayer & Söhne

sm1Huvudgrupp: Hammarinstrument
Instrumenttyp: Piano av typen lågt kabinettpiano
Skick: bör ej göras spelbart
Ort: Stuttgart, Tyskland
År: 1845-1850
Omfång: CC-a4
Yta/träslag/dekorationer: Jakaranda, raka
svarvade spiralvridna konsoler, hopplister (nybarock)
Stommått (höjd): 126,6 cm
Mekanik: Överdämd kabinettpianomekanik, extra
abstrakter för fångarna
Pedal(er): 2
Ramkonstruktion: Järnplatta med 2 spröjsar,
4 järnspröjsar i ryggen
Besträngning: Raksträngat, 2-3 (3 i översta diskanten)
Övrigt (tillbehör m.m.): Originalhandtag. Mittspegeln
i överramen utfällbar med funktion av notställ med
initialerna S & S i lövsågerier. Listbitar nedtill saknas.
4 framben saknas i klaven.

Top