klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

    

Om Klaverens Hus blogg.

Välkomna att dela vår vardag med dess glädje och bekymmer i stort som smått, att känna tillfredsställelse över ett räddat instrument, över resultat i forskning eller över att ha kunnat hjälpa privatpersoner eller andra institutioner att värdera sina instrument kulturhistoriskt, att vara stolta över internationellt arbete och nätverksbyggande, men också att känna besvikelse över ett missat instrument eller frustration över en omöjlig situation att tillmötesgå önskningar från personer som vill skänka instrument, och dock i alla lägen kämpa för saken och hålla flitens fana högt. Följ våra verksamheter i en huvudblogg och flera ämnesbloggar, som belyser särskilda aspekter eller vänder sig till läsare med intresse för särskilda ämnesområden.

Klaverfrossa är vår huvudblogg, där vi berättar om vad som händer i Huset och presenterar problem och glädjeämnen kring klaveren och deras egenart.

Upprop för Klaverens Hus vänder sig till alla som vill se Klaverens Hus’ samlingar och verksamheter ställda på långsiktigt säkra grunder. Klaverens Hus drivs av en ideell förening med små resurser. Ett sådant förhållande är vare sig rimligt eller långsiktigt hållbart med tanke på samlingarnas nationella status – skingras eller förstörs de går det inte att återskaffa. Det är för sent. Klaverens Hus strävar därför efter att staten skall ta ansvar för dess unika samlingar och verksamheter. Ge oss ditt stöd oss i detta och skriv några rader på bloggen! Listorna kommer i sinom tid att sändas till Kulturdepartementet.

 

 

Hemsida med Sitoo