klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

Klaverens Hus – en unik institution

Klaverens Hus - centrum för svensk klaverkultur – har bildats för att bevara minnena av en betydande svensk industri med fabriker för tillverkning av pianon och flyglar, orgelharmonier (tramporglar) och självspelande instrument med fokus från ca 1850 till 1987, då den sista fabriken slog igen. Klaverens Hus skiljer sig från Musik- och Teatermuseet när det gäller sitt koncept och samlingarnas inriktning.

Klaverens Hus ger möjligheter att allsidigt belysa svensk klaverkonst – liv och arbete i fabrikerna, instrumenten och deras utveckling och funktioner som kulturbärare i samhället från slott till koja.

Klaverens Hus är unikt med detta koncept i Sverige och äv. internationellt.

Klaverens Hus har upparbetat ett kontaktnät av forskare, musiker och museer världen över.

Uppgiften genomförs genom uppbyggnad och vård av en kvalitativt högtstående, representativ samling huvudsakligen svensktillverkade instrument, för framtida klanglig, möbel- och formmässig samt teknisk dokumentation.

I samlingen ingår 182 pianon, 166 tafflar, 33 flyglar, 161 orgelharmonier (inklusive självspelande) och 29 i kategorin ”övrigt” (pianoharpor, spelapparater m.m.), varav många är unika och sällsynta.

I samlingen ingår också de svenska huvudsamlingarna av industriminnen med bl.a. diplom och medaljer som tilldelats fabriker vid konst-, industri- och lantbruksutställningar, där kor, grisar och höns trängdes med tramporglar. Här finns kataloger från fabrikerna, konstruktionsritningar till pianon, trämodeller till gjutjärnsramar och verktyg, maskiner, materiel och fotografier i mängd, så att en full fabriksmiljö kan rekonstrueras.

En samling instrument hålls i spelbart skick för konserter och dokumentationsinspelningar. Bl.a. har Hans Leygraf, Lucia Negro, Lars Roos, Stefan Bojsten, Susanne Rydén, Mark Tatlow, Anna Christensson, Kristine Scholz och Mats Persson varit gästartister.

Kurser för musiker och instrumenttekniker är också ett viktigt verksamhetsområde för att sprida kunskap om de äldre klaverens egenart. Ingen som besökt vår utställning på temat klaverens mångfald och rika värld har lämnat den oberörd.

Tidskriften Klaver, unik i Norden, ges ut av Klaverens Hus.

Hemsidan har information om svenska klaver, bl.a. listor över byggare från det utgående 1700-talet till 1900-talets slut. Genom mejl och telefonsamtal vet vi att sidan används av personer som vill veta mer om instrument man har, söka information om fabriker och arbetare eller är allmänt nyfikna.

 

Se nya styrelsen här >>

 

Hemsida med Sitoo