klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

  

Jan Johansson

”Jazz på svenska”

Ett museum i Klaverens hus, Söderhamn

 

JanJohanssonmuseum.jpgJan Johansson (1931-68) representerar något av de bästa i det svenska musikarvet från 1900-talet. Tack var sin speciella förmåga att kombinera det enkla med det mer exklusiva representerar han något av det bästa i det svenska folkhemmet med folkmusik, populärmusik, jazz och seriös musik som delar i en musikalisk brygd med demokratiska förtecken. Mer än någon annan kunde Jan Johansson agera längs såväl upptrampade som outforskade stigar på ett sätt som väckte intresse och beundran såväl bland en bred publik som bland musikanter och specialister i olika läger.

 

Jan Johansson var framför allt en ypperlig pianist en utmärkt representant för en modernt format pianoidiom. För en bred allmänhet representerar hans jazzversioner av svensk folkmusik fortfarande det bästa som har gjorts och skivan Jazz på Svenska från 1962-64 är fortfarande en bästsäljare.  Jan Johanssons insatser som kompositör och arrangör framstår också i sina bästa stunder som häpnadsväckande modern och innovativ.

 

Jan Johansson och hans släkt kommer från Hälsingland, och Jan tog studenten vid läroverket i Söderhamn. Han studerade därefter vid Chalmers i Göteborg innan han vid mitten av 1950-talet etablerade sig som professionell musiker. Han efterlämnar ett rikt arv i form av skivinspelningar, radioprogram, film-, balett- och teatermusik. Dessutom finns ett dokumentariskt material med instrument, notmanuskript, foton m.m.

 

Det finns två huvudsyften med ett Jan Johansson-museum:

1.  Att hålla kunskapen om Jan Johansson och det han representerar i svenskt musikliv levande.

2.  Att insamla och förvara material om honom på ett ställe och göra det tillgängligt för studier och forskning.

 

Ett Jan Johansson-museum inom Klaverens hus i Söderhamn är både ett lokalt, nationellt och internationellt intresse. Både det lokala perspektivet – hans bakgrund i Söderhamn och trakten däromkring -, hans nationella storhet och internationella betydelse skall lyftas fram. Klaverens Hus, som är ett nationellt klavercentrum, finns i Söderhamn och har redan hans flygel att bygga samlingarna omkring. Ett referensbibliotek med anknytning till Jan Johansson och hans tid skall inrättas och teknisk utrustning för musik och bildvisning anskaffas.

 

 

Erik Kjellberg

Professor em. Uppsala universitet  

  

 

 

 

Hemsida med Sitoo