klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

  

INSAMLINGSPLAN

Klaverens Hus finns i Söderhamn. Fullt utbyggd skall samlingarna bestå av svensktillverkade pianon och flyglar jämte deras äldre föregångare, orgelharmonier av alla modeller samt självspelande klaverinstrument med tyngdpunkt på perioden ca 1850 – ca 1980. De innehåller nu (maj 2013) en större samling pianoinstrument (hammarklaver, kabinettpiano, tafflar, pianon och flyglar) och orgelharmonier samt vissa självspelande instrument.

Samlingarna byggs upp efter en bestämd plan:

Strategi för pianoinstrumenten

Idealet vore att det bevaras ett beläggsexemplar av varje modell, som gjorts vid varje belagd verkstad eller fabrik. Viktigt är att därvid säkra svenska flyglar från tiden ca 1870-1980. När det gäller tiden före instrumentens standardisering (d.v.s. före ca 1900-1920) bör man dels säkra instrument med för tid och byggare normal konstruktion, dels rädda instrument med avvikande eller experimentell konstruktion. Hänsyn tas även till patent eller patentsökta, ej beviljade konstruktioner. Stor omsorg bör ges praktinstrument och arkitektritade utställningsinstrument från 1834 fram till dess att fabrikationen av pianon upphörde i Sverige, något som är ett helt outforskat område i svensk instrumenthistoria.

Insamlingen sker sålunda enligt flera linjer:

- arkitektritade praktinstrument för särskilda beställare, utställningsinstrument

- experimentinstrument och patenterade konstruktioner

- pianon och flyglar från perioden ca 1850-ca 1900, som befinner sig i en gråzon mellan antika instrument och instrument, som är handelsvaror. Denna grupp bör prioriteras, då instrumenten däri är förstörelsehotade.

- ”övriga 1800-talsmodeller” såsom tafflar och kabinettpianon, vilka fyller en kunskapslucka

- pianon och flyglar från perioden ca 1900-ca 1940

- pianon och flyglar från perioden ca 1940-ca 1980

Strategi för orgelharmonier

När det gäller orgelharmonier är kunskapsläget sämre än för pianoinstrumenten. Tillverkningen av orgelharmonier upphörde i Sverige vid 1960-talets slut. I dag hänger vår kunskap om bransch och tillverkning (verktyg/maskiner, material och metodik) på ett fåtal personer, som arbetat i fabrikerna. Början på en förteckning över svenska tillverkare av orgelharmonier motsvarande den över pianofabrikanter har lagts upp, men arbetet därmed är långt ifrån slutfört. I detta läge är det nödvändigt att rädda det man träffar på - harmonier för hem, kyrka och skola av alla storlekar och konstruktioner, inklusive åtminstone något pedalharmonium, helst med två manualer och pedal.

Strategi för självspelande klaverinstrument

Det är inte så många av våra svenska tillverkare, som gjort självspelande instrument, autopianon. Det rör sig huvudsakligen om Malmsjö, Östlind & Almquist, C. H. Billberg och Gustafsson & Ljungkvist. Därtill kommer att dessa instrument tillverkats under en begränsad period under seklets första fjärdedel. Den enkla filosofin beträffade denna instrumentgrupp är därför att rädda det som räddas kan. Mängden instrument av denna typ, som överlevt in i vår tid, kan inte vara speciellt stor.

 

 

 

Hemsida med Sitoo