klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

  

Inventeringar

När man bygger upp en samling, som skall spegla ett kulturarv och användas i forskning, behöver man överblicka det som redan finns i våra museer och känna till åtminstone något av det viktigaste av vad som är i privat ägo. Det säger sig självt att man inte kan samla oplanerat, men även om man har en genomtänkt insamlingsplan, behöver den kompletteras med andra arbetssätt. Här är det viktigast att man forskar, så att man kan bedöma ett instruments plats i den allmänna och inhemska instrumenttekniska utvecklingen, i respektive verkstads eller fabriks produktion och som tidsuttryck för stilhistoriskt mode både när det gäller musiken och möbelns utförande.

Att föra och ständigt uppdatera register över instrument är därför viktigt ur många aspekter. För 35-40 år sedan gjordes en inventering av vad länsmuseer m.fl. större museer samt vissa hembygdsföreningar har i sina samlingar. Det har hänt mycket på dessa år. Museernas samlingar har förändrats, och instrument i privata hem har bytt ägare. Vi lever nu i en helt annan värld av tekniska möjligheter att utvinna fakta ur instrumenten och jämföra dessa på elektronisk väg. Viktigt är också att kunna tillgodose internationell instrumentforskning, som börjat upptäcka vilket rikt klaverland Sverige är. Det är därför nödvändigt att följa upp det tidigare arbetet och göra en ny, rikstäckande inventering.

Vid Klaverens Hus har en sådan påbörjats. Det är ett enormt arbete, som kommer att sin tid. Vi har som framgått viss kunskap om länsmuseernas och de större stadsmuseernas samlingar, men en stor kunskapslucka rör landets närmare 2 000 fornminnes- och hembygdsföreningar, som är organiserade i 26 läns- och landskapsförbund. Dessutom finns värdefulla, svenska instrument i våra nordiska grannländer, särskilt i Finland, som från högmedeltiden till 1809 utgjorde vår östra rikshalva.

Rapporter från inventeringarna kommer successivt att presenteras på denna sida. Signerade instrument kommer att finnas med i ”nummerböckerna”, d.v.s. produktionsöversikter i form av rekonstruerade liggare över tillverkningen från respektive verkstad och fabrik, som kan sökas under namn i respektive lista över tillverkare. Ägare anges tills vidare som ”offentlig” eller ”privat”. Vi ”gräver där vi står”, d.v.s. börjar med vår egen region Hälsingland-Gästrikland-Dalarna.

 

 

 

Hemsida med Sitoo