klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

  

EFTERLYSES:

Praktpiano C J Svahnqvist 1914CJ-Svanqvist.jpgC.J. Svahnqvists Pianofabrik (gr. 1905) med adress Oxtorgetsgatan 7 i Stockholm gjorde bara pianon, som var kända för god kvalitet både tekniskt och klangligt men också för omsorg om instrumentens yttre. Om det piano fabriken visade vid Konstindustriutställningen i Stockholm 1909 sägs exempelvis att ”det förvandlats från den obekväma möbel ett piano vanligen är till ett prydnadsföremål, som ögat gärna dröjer vid”.

Ett sådant piano visades vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Det är ritat av inredningsarkitekten Ragnar Östman, som även tidigare anlitats av den svahnqvistska fabriken. ”C.J. Svahnqvist i Stockholm tillvinner sig särskild uppmärksamhet genom tvenne lyxpianon, af hvilka det ena är byggdt efter ritning af arkitekten R. Österman [sic], därvid möbelkonsten äfven kommer till sin fulla rätt. Instrumentet bildar mellanpartiet, och vid sidorna finnas skåp för noter m.m. Klaviaturuppslaget prydes af tvenne lyssnande figurer i brons, modellerade af bildhuggaren Alfred Olsson och gjutna vid Herman Bergmans konstgjuteri.” (Officiell berättelse öfver Batiska Utställningen i Malmö 1914. Del 2:1. Malmö 1915, s. 548 f, C.J. Trobäck, Musikutställningen).

Aftonbladet innehöll den 20 september 1914 en artikel som var ägnad Svahnqvists utställda praktpianon, av vilka ”det ena likaledes var ett konstnärligt mästerverk av arkitekten Ragnar Östman. Genom skickligt användande av det på 1700-talet oftast förekommande pyramidfanéret, genom anbringande av en läcker pärlemorinläggning i form av en springbrunn samt två av bildhuggare Olsson modellerade figurer, som föreställas lyssnande till musiken, har frambragts en synnerligen härlig helhetsverkan. Vid sidorna av pianinot har anbragts notskåp, som bilda ett helt med själva instrumentet. Man skulle kunna tro, att dessa skåp kunde inverka menligt på tonen. Men genom skickligt avvägande av fästet vid yttersidorna har man lyckats fullständigt undgå den faran.”

Pianot fanns länge i musikdirektör Hugo Palms ägo, Strömstad. Det såldes 1986 av Uppsala Auktionskammare. Vi är tacksamma för all information om vad som hänt med pianot därefter.

                                   

 

 

 

Hemsida med Sitoo