klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

SVENSKA PIANOBYGGARE OCH PIANOFABRIKER

Version 23 (juli 2010)

Copyright Conny Carlsson och Eva Helenius-Öberg 1977

Förteckningen påbörjades 1977 inom ramen för det då nystartade projektet Pianot i Sverige, som initierades av pianoteknikern Conny Carlsson och musikologen Eva Helenius-Öberg. Det har till uppgift att utforska, beskriva, bevara och föra ut kunskap om svensk klaverkultur. Sedan 1998 ingår arbetet som ett centrat moment i Föreningen Klaverens Hus uppgifter.

 

Förteckningen redovisar nu kända pianomakare och -fabriker (således mästare och fabrikörer men ännu inte arbetsfolk). Inom parentes anges först levnadstid, om denna är känd, därefter verksamhetstid. Finns endast en tidsangivelse, avser den verksamheten.

Förteckning

A

Ahlin, Alfred (1882-1955) se Östlund & Ahlin

Andersson, Anders (belagd 1856, 1867), Lund

Andersson, J. (belagd 1866), Lund

Andersson, Nils Edvard, ingick i firman se Lundberg, Brask & Co.

Andersson, Otto (f. 1870 6/12, belagd senast ca 1930), Stockholm

Andersson, Pehr (f. 1834 19/9 i Fredsberg, gr. 1865, belagd 1855, 1866 och 1869), Stockholm

Anderson, Sven (1833 20/3-1908 21/5; 1872-efter 1897), Stockholm

Almquist, Anton (Johansson) (1864 11/11-1949) handlande, orgel- och pianobyggare,

                             se Östlind & Almquist

Alricksson (belagd 1920), Stockholm

Appelgren, Johan (verksam 1813‑ca 1820), Stockholm

Arvika Orgel- och Pianofabrik (gr. i maj 1911), disponent se A(nders) N(ilsson) Östlind,

innehavare E(mma) Östlind och Henry Nelson, varigenom dessa lämnade firman Östlind & Almquist

Ask, Johan (1815 18/8-efter 1896) Norsjö socken, från 1896 Boden, instrumentmakare

                             (”fortepianos och positiver”)

Aspelin, Olof Wilhelm (f. 1820; gr. 1866), pianofabrikör, Malmö

B

Basilius Pianofabrik, Eric (belagd ca 1925), Enköping

Baumgardt (1857-1984), Stockholm, efter 1871 i Linköping

Baumgardt, Johan Wilhelm (1811-1877; 1857-1871), Stockholm

Baumgardt, J. O. & Co. (Tenggren, A.; 1871-1891), Linköping

Baumgardt, Johan Otto (1842-1912 29/10; 1891-1912)

                             (son till Johan Wilhelm B.), Linköping

Baumgardt, Nils Otto (f. 1878 29/8) (son till Johan Otto B.), Linköping

Baumgardt, Jonas Edvard (1880 25/10-1969) (son till Johan Otto B.), Linköping

Baumgardt, Gunnar (f. 1920) (son till Jonas B.), Linköping

Baumgardt, Gösta (f. 1924) (son till Nils B.), Linköping

Becker, Henrik Gottlieb (f. 1786/87 i Tyskland, d. 1854 9/4; 1814‑1854),

                             verksam i Ystad och Stockholm

Beijer, Gustaf (belagd under 1920-talet)

Berg, Robert (ca 1900)

Bergling, Albert (1884-1958; 1921-1958), Herrljunga

Bergling, Uno (1908 9/7-1992 8/5; 1958-1992; son till Albert), Herrljunga

Berglund, Johan (1784‑1823; 1816-1821), schatullmakare, klavermakare?, Stockholm (lärt

                             hos orgelbyggaren Olof Schwan, enbart snickare?, gift m Pehr Lindholms dotter Sophia)

Berglöf, August Theodor (f. 1827 23/5-efter 1887; burskap 1850 8/10, utvandrat 1887), Stockholm

Berglöf, Johan Eric (f. 1787 i Täby sn, d. 1845 9/6; 1820‑1845, änkan fortsatte till 1850),

                             Stockholm

Berglöf, Johan Frans (f. 1818 14/5; burskap 1848 25/7), Stockholm

Bergman, Johan Olofsson (f. 1821; burskap 1852 25/5-efter 1880), Stockholm

Bergquist & Nilsson (Anders Gustaf Bergquist & Otto Terentius Nilsson)

                             (gr. 1882-efter 1926), Stockholm

Bergstedt, Adam (1766-1846; ca 1825-35), Björkö (Småland)

Bergström, C. J., Stockholm

Bergström, C. J. Eftr. se W. A. Holmberg, Stockholm

Bilang, Johan Ulric von (1792‑1850) 1818‑1825 i Stockholm, 1830-1850 i Göteborg

Billberg, Christian Håkan (1825 14/2-1879 12/1), pianofabrikör, piano-

och orgelhandlare (firman gr. 1868 27/11, rekonstruerad 1886, uppgick 1916 i AB Förenade Piano- och Orgelfabriker, fabrikationen överförd till Malmsjö 1928), Göteborg

Bolin, Gustaf Georg Arne (1912 24/2 i Follingbo-1993 21/4 i Täby), Stockholm

Bing, Sven Andersson (f. ca 1880, d. vid slutet av 1950-talet), Spjutstorp

                             (gjorde 10-15 pianon)

Bothe (Båthe, Botke), Johan Wilhelm (f. 1792 5/2 i Berlin, d. efter 1839; 1820‑1839),

                             Stockholm

Brandt, Carl (1800‑1874; 1832‑1868), Stockholm

Brask, Arvid (f. 1871) se Lundberg, Brask & Co., Årjäng

Brelin, Nils (1690-1753 5/7) jurist, kyrkoherde, mechanicus, klavermakare

Broman, Carl Fredric (1843-efter 1846), Stockholm

Bröderna Degertorp (Nils och Rolf) (belagd ca 1980), Arvika

Båth Pianofabrik, Anders Andersson (senast ca 1915-1925), Lund

Bärlin & Nordström (ca 1930-1942), Gävle

Bärlin, L. E. & Östlund, P. (gr. 1889), Gävle

C

Carlborg, J. A. (belagd 1922), Stockholm

Carlsson, Gustaf Theodor (f. 1839-efter 1880), Stockholm

Carlson, Johan August (anställd hos Aug. Hoffmann 1889-1906, verkmästare

                             där 1894-1906, teknisk ledare för Gustafson & Ljungqvist 1906-1911) Stockholm

Carlsson, Petter (Pehr; burskap 1855 8/5, d. före 1857 28/12) Stockholm

Carlssons Pianofabrik, J. Th. (belagd ca 1925), Karlskrona

Carly, J.G.G. (belagd ca 1925), Strömstad (autopianon)

Cederlundh, Carl Gustaf (burskap 1850 8/1-efter 1865 men före 1869), Stockholm

Crescendo, se Piano- och Orgelfabriken Crescendo

Christoffersson, C. S. Pianofabrik (belagd ca 1925), Helsingborg

Cronwall, Lars Petter (f. 1812 29/6 , d. 1891 18/1; 1842‑1886), Stockholm

D

Dahlberg, H. P. (pianofabrik 1876-1881), Kristianstad

Dahlström, F. P. W.

Daug, Johan Heinrich (belagd 1820‑1846), Göteborg

Degertorp, se Bröderna Degertorp

Dufvander, Alb. (1800-talets slut?), Karlskrona

E

Edmond, Axel Edmund Pianofabrik (d. 1950; gr. 1934-efter 1950; såldes till Martin Broström

                             och Valter Millroth, som senare gick skilda vägar), Stockholm, senare i Mjölby

Ehrendahl, I. S., Hedemora

Ekbom, Johan Erik (1808‑1867; 1846-1867), Stockholm

Ekerman, Carl Fredrik (1810/11‑1854; burskap 1843 5/12-1854), Stockholm

Ekstedt, Gustaf (f. 1772 31/3, d. efter 1835; 1812‑efter 1835), verksam i S:t Petersburg

                             1805-1812, i Stockholm 1812-efter 1835

Ekstrand, C. P. (belagd 1856-1860, 1863-1864), pianofabrikör, Örebro

Ekström, Gustaf & Co. AB (gr. 1836-1968), Malmö (efterföljare till O. B. Ekström)

Ekström, Olof Berndt (1835‑1968), Malmö

Engström & Johannisson (gr. 1877‑1926) Pianofabrik; Eftr. (gr. 1901-1926), Stockholm

Engström, Johan Emerik (d. 1901) pianofabrikör, Stockholm se Engström & Johannisson

F

Fabriken Standard (1904-1910), se Pianofabriken Standard

Foltjern, Carl Gustaf (f. 1769/70 i Stockholm, d. 1829 18/9 i Stockholm, Johannes förs.;

                             1804‑1829), Stockholm

Forsberg, Fredrik Wilhelm (f. 1800 i Stockholm; belagd 1822‑1827), Stockholm

Forsberg, Johan Fredrik (1861-efter 1892), 1861-1869 i Göteborg,

                             1870-1873 i Norrköping

Forslund, Anton Constantin (1866-1946; belagd 1881-1891), pianoinstrumentmakare,

                             reparatör, Malmö

Forslund, Anton Endal (f. 1834; belagd 1890), pianofabrikör, Malmö

Franks Flygel‑ och Pianofabrik, Ewald (1853-1919; 1901-1935), Örebro

Frankel & Co. Fridolf, AB (1866 6/3-1951; gr. 1892, ombildat till AB 1914; övertogs av

                             Skandinaviska Pianofabriken), Stockholm

Fryckholm, Anders (f. 1799 19/1 i Kroppa, d. 1860 28/10; 1834‑1860), Stockholm

Fryckholm, Carl Adolf (f. 1833 17/12, burskap 1863 28/7, verksam ännu 1881) Stockholm

Förenade Piano‑ och Orgelfabriker, AB (1917‑ca 1970), Arvika

G

Garman, Göran & Mollenberg, Lorentz (1807‑1809), Stockholm

Granfelt, Albert Victor (burskap 1850 5/11), Stockholm

Granfeldt, Olof (f. 1793, d. 1850 16/4 i Stockholm, Klara förs.; 1827‑1850), Stockholm

Grönbom, Erik (gr. 1804), Stockholm

Gustafsson, John (1868?-1922; övertog 1900 Sjöbergs pianofabrik), Göteborg

Gustafson (Anders) & Ljungqvist (Magnus), Pianofabriks-Aktiebolaget

                             (gr. 1888 1/6-1930, därefter klaviaturtillverkning till efter 1955), Norrköping

Gävle orgel‑ och pianofabrik, A B, Gävle (gr.1889 - senast 1950)

H

Hagdahl, Johannes (f. 1842; gr. 1879, upph. efter 1897), Karlskrona

Hagström, Gustav, Härnösand

Hallberg, Johan Petter (f. 1816 27/4; 1845-efter 1882), Stockholm

Halldin, A, Stockholm

Hellström, Carl Erik (gr. 1856-efter 1869), Nora

Hellström, Carl Erik & Rosenberg, Anders Gustaf (1850-1855), Nora

Hansén, Olof & Herman Theodor Ålander (1860-1864), Stockholm

Hansén, Christian Henr. (belagd 1856-1857)

Hansson, David (1854-1910; 1864-1910), 1864-1865 i Malmö, 1865-1910 i Lund

Hedén, C. G. (gr. 1874-efter 1910), Stockholm

Hedén, Waldemar Corfitz (1857 16/4-1905, belagd 1889-1930), klaviaturfabrik, någon

                             pianofabrikation, Stockholm

Hellström, C. R. (belagd under 1860-talet), möjligen identisk med C.E. Hellström, Nora

Herrljunga Orgel- & Pianofabrik L. F. Larsson (belagd 1940; upphörd 1958, då köpt av

                             Torsten Helgesson, Floda)

Hessling, Ludwig Emanuel (f. 1814 14/5; i lära 1830, burskap 1847 21/9), Stockholm

Hjertstedt, Adolph Gideon. (f. 1813 28/1; 1836-1849 gesäll hos A. Hulting,

                             burskap 1850 15/10, uppsagt av änkan 1870 15/2), Stockholm

Hjort, Axel (1876-1956; gr. 1919), Göteborg

Hjort, Harald, Göteborg

Hoffmanns Pianofabrik AB, August (1827‑1884; 1858 6/7-ca 1970), Stockholm

Hofstedt, Carl Petter (1813 12/5 i Högsbo, d. ca 1870 i Stockholm; 1846‑ca 1870, Stockholm

Holm, Carl Johan Frans (1820 25/3-1897; i lära 1836, gesäll 1840,                         burskap 1852 18/5),

                             Stockholm

Holmberg, V. A. (före 1926-1962, då fabriken köptes av Georg Bolin), Stockholm

Holmström, Gustaf (f. 1831, begr. 1917), Stockholm

Hultenberg, Nils Gustaf (1806 8/5‑1860 22/5; 1839-1860 22/5), Stockholm

Hultgren, Petter Johan (d. 1894), verkmästare, pianofabrikör, förestod tillverkningen vid

                             Ekströms i Malmö från 1864, övertog fabriken efter Gustaf Ekströms död 1876

Hulting, Anders (f. 1798 17/5 i Karlskoga, d. 1849 8/6 i Stockholm; 1827‑1849), Stockholm

Högvall, Johan Gabriel (f. 1756 i Alingsås; d. 1816 i Göteborg; verksam från ca 1790,

                             privilegierad 1811), equipagebokhållare vid Ostindiska kompaniets varv,

                             pianobyggare, Göteborg

J

Jacobsson Agraff (före 1949-efter 1952), Göteborg

Jacobsson, Eric (f. 1830 20/3; gr. 1863), Stockholm

Jahn (1952-1982), Arvika

Johansson, M. (belagd ca 1870, efter Sätherberg), Norrköping

Johansson, Ossian, klaviaturfabrik, Stockholm

Johansson, Otto Orgel- och Pianofabrik (1923-1947), Herrljunga

Johansson & Son, Otto Orgel- & Pianofabrik (1947-1959), Herrljunga

Jonsson, Johan (1832‑1846), Göteborg

Jonsson, J. A. & (G. A.) Pettersson (gr. 1865), Västervik

Jönsson, Anders (f. 1852 15/2-1901?), Stockholm

Jönsson, Petter (1831‑?), Karlskrona

Jönsson, Såg Per (belagd ca 1890) Holsåker, Floda socken (Dalarna)

-> även Såg Erik Persson)

K

Kallenberg, Claes Axel (1837 21/10-efter 1918), Stockholm

Karlén, Oscar (1872‑1951; övertog Söderbergs fabrik 1895, upphörde 1943),

                             Linköping

Karlsson, August, Stockholm

Karlstads Orgelfabrik (gr. 1883-efter 1940) Karlstad (även produktion av pianon enligt

                             katalog 1911)

Kihlander, Peter (1786‑efter 1835), Stockholm

Kinström, Lars (1710-1763; 1742-1763), organist, klavermakare (klavikord, cembalo,

                             pantaloner, kombinationsinstrument), amatörorgelbyggare, Stockholm

Kjellström, Johan K. (1795‑1854; 1830‑1833), Stockholm

Klinck, Carl Ludvig & Beilfuss, Johann Sigismund (belagda 1806-1807), Stockholm

Klinck, Carl (belagd 1806-1812), Stockholm 1806-åtminstone 1807, därefter Göteborg

Klingborg, Eric Persson (f. 1808 22/4 i Länna sn, d. efter 1849; 1843‑efter 1849), Stockholm

Kraft, Mathias Petter (f. 1753 16/6 i Gävle, d. 1807 9/7 i Stockholm; 1780-1807), Stockholm

Kruse, Gustaf (1883 17/1-1973 10/20), organist, Solna

Köhler, A. L. (taffel 1871), Visby

L

Lager, Emanuel (1920-tal), Stockholm

Lager, Bröderna, Vetlanda

Lagerquist (belagd 1854), Västerås

Lagerström, Johan (f. 1791; privilegierad 1825), Stockholm

Landborg, Stockholm

Landegren, Malmö

Larsson, J., pianofabrik (belagd 1904), Stockholm

Lehnbergs Orgel- & Pianofabrik, Leksand ( - efter 1950)

Lengström, Edgar Fredrik (1888-1941), pianodirektör, Stockholm

Lengström, Sven Fredrik (1861?-1929), 1888-1912 i Oslo, därefter i Stockholm

Liljequist Pianofabrik, Johan (1869- ; verksam ännu ca 1925), Malmö

Liljekvist, Mathias Svensson (f. 1800 9/12 i Solberga, d. 1897 15/7 i Malmö;

                             belagd 1833‑1897), Stockholm, från 1849 i Malmö

Liljeqvist, Nils Månsson (1823-1916; före 1862-1916), Helsingborg före 1862-1897,

                             Raus 1897-1916

Lindahl, Karl orgel- & pianofabrik (1877-1947; före 1941-efter 1954), Herrljunga

Lindahl & Möller, Malmö, Helsingborg

Lindh, Lars Gustaf (1822 8/7-1899 24/1; gr. 1864), Stockholm

Lindberg, L. C. (1800‑t), Stockholm

Lindgren, J. P. orgel- och pianofourniturer (belagd 1896-1897), Stockholm

Lindqvist, C.A. (belagd 1858-1859), Övedskloster

Lindell Fabriksaktiebolag, F. G. (belagd ca 1925), Kil

Lindeskog, A(ugust) W(ilhelm) & Co (d. 1923), Stockholm

Lindholm, Pehr (1741‑1813 4/2 i Stockholm; 1774‑1813), Stockholm

Lindholm, Pehr & Söderström (1800‑1809), Stockholm

Lindqvist, Anders August (burskap 1860 7/2), Stockholm

Lindstedt, E., Stockholm

Ljungberg, Carl (verksam 1816‑1835), Göteborg

Ljungkvist, John (1869‑1945/49; gr. 1904), Stockholm

Ljungquist & Ström, pianofabrik (belagd ca 1925), Stockholm

Lorin, Lorentz Petter (privilegierad 19/2 1798, sista tillverkningsår 1819; byggde orglar,

                             klavikord, hammarklaver och organochordier samt stråkinstrument), Linköping

Lund, C. A., Jönköping

Lund, Joh. (belagd ca 1925), Jönköping

Lundahl, Anders Victor (1846 21/10-1903 21/3), orgelbyggare i Malmö, flyttade ca 1890 till

                             Stockholm, där han också tillverkade pianon

Lundberg, C(arl) A(nton) (1822 5/6-efter 1873; gr. 1865 20/1), instrumentmakare och

                             pianostämmare i Göteborg (inflyttad från Köpenhamn 1863)

Lundberg, Johan Martin (f. 1857 9/3 i Silbodal, d. 1932 7/9 i Arvika)

                             se Lundberg, Brask & Co.

Lundberg, Brask & Co. Pianofabrik (1902-1906 1/2, gjorde även harmonier), Årjäng

Lundborg, Pehr (1744?‑1808 i Stockholm; 1771‑1809), Stockholm

Lundgren, Johan (belagd 1834), Stockholm, Loka brunn

Lundgren, Lars Christian (f. 1813 19/1 i Lund, d. efter 1857; 1842‑1857), Stockholm

Lundholm, C A V, AB (gr. 1870), Stockholm

Lundmark & Haglund

Lögberg, Joseph (1960), Uppsala

Löfberg, John (Jan) Petter (1830 11/11-1913), se J P Löfbergs Pianofabrik AB

Löfbergs Pianofabrik AB, J P (gr. 1881-1953), Stockholm

Löfmark & Haglund Pianofabrik (gr. våren 1899-1929, Jöns Löfmark och Nils Haglund, den

                             senare ensam ägare från 1902), Malmö

Löfvenadler, Olof Johansson (f. 1800 23/7, d. 1852 26/12 i Stockholm; 1830‑1852),

                             Stockholm

Lönngren, Olof (1820-1909) schatull- och instrumentmakare, Piteå

Löwberg & Son, pianofabrik (belagd ca 1925), Stockholm

Löwendahl, Johan Henrik (1827 20/4-1900; belagd 1861-1862, 1865-1866, 1870), Malmö,

            (1872-1877), Stockholm

Lövmark (1902- ca 1910), Göteborg (-> även Löfmark & Haglund, Malmö)

M

Magnusson, Johannes (1804-1875), bonde, kyrkomålare, orgelbyggare, tillverkade även

                             tafflar och speldosor, uppfann pianoharpan (”smålandspianot”), Nässja (Småland)

Malm, Axel, Stockholm

Malm, Gustaf (1842-1929); belagd 1897-1900), Stockholm

Malmsjö, Johan Gustaf (1815 14/1 i Gårdstånga sn, Skåne-1891 13/9 i Göteborg; 1843-1977),

                             Göteborg, Arvika

Malmström, Daniel (belagd 1802-1804), Stockholm

Mankell, Chr. (belagd 1823), Karlskrona

Mankell, Johann Hermann (1763-1835), instrumentmakare, Karlskrona

Mankell, Wilhelm August (1803-1875), burskap i Stockholm 1835 8/9, flyttade 1843 till

                             Vadstena, fortepianostämmare 1850-1875 i Göteborg

Mini-Pianot (Miniatyr-Pianot), Stockholm se Nylund & Son, Uppsala

Moberg, E. G. (belagd 1862, 1866) Östersund

Mobergs pianofabrik (ägare Gustaf Wihelm Norberg) (belagd 1897), Stockholm

Mollenberg, Lorentz (f. 1764 i Blekinge, d. 1824 i Stockholm; 1809‑1824), Stockholm

Mårtensson, A., Orgel‑ och Pianofabrik (pianotillverkningen belagd ca 1925), Lund

Möller, Jonas Wilhelm (burskap 1850 13/8), Stockholm

N

Neuendorff, Anders (1822‑1827), Karlskrona

Nilsson, Aug. (belagd 1896-ca 1910), Åkarp

Nilsson, Otto Terentius (f. 1847 i Landskrona), se Bergqvist & Nilsson, Stockholm

Nilsson, Wilhelm Theodor (gr. 1887 14/1) Göteborg, se Billbergs pianofabrik

Norberg, C. A. (1800-t.), Sala

Norberg, Johan Gustaf Engelbreckt (1818 17/8-1909; gr. 1862, burskap 1864 9/2, övertogs

                             1888 av sonen, upphörd 1916), Stockholm

Nordahl, Carl Erik (f. 1834 13/6, d. efter 1904) belagd i Stockholm, 1865-1872 i Örebro, 1872- i Karlstad, 1878- i Stockholm

Norden, Pianofabrik AB (belagd ca 1925), Stockholm

Nordensson & Sonesson Pianofabrik AB (gr. 1904-efter 1926), Helsingborg

Nordfeldt, Petter (f. 1805 9/11; belagd i yrket 1831; burskap 1851 26/8, patent 1852),

                             Stockholm

Nordfors & Co. Orgel- och Pianofabrik, Herman (belagd ca 1925), Lidköping

Nordiska Pianofabriken (gr. 1926-ca 1980), Stockholm

Nordiska pianofabriken (1926‑1980-talet), Vetlanda

Nordqvist, Carl Jacob (1783 3/8-1861 16/2; 1816‑ca 1850), Stockholm, efter ca 1830 i

                             Fellingsbro socken, Örebro län

Nordström, Anders (f. 1777 troligen i Finland, d. 1819 i Stockholm; mästare 1813, änkan drev

                             verkstaden ännu 1822), Stockholm

Norell, Lars Olof (f. 1811 24/1 i Härnösand, d. 1884 4/10 i Enångers sn), Hedesunda, Norrbo

                             och Bjuråker, Gnarp, Ljusdal, Norrala och Trönö, Nianfors kapellförsamling, Enånger;

                             komminister, skollärare, snickare, pianobyggare

Norling, August Orgel- och Pianofabrik (gr. 1898, upph. ca 1935), Sala

Nya Aktiebolaget Petterssons Orgel- och Pianofabrik, Herrljunga

Nya Pianokompaniet i Stockholm (belagd ca 1880)

Nylund & Son (1935-ca 1990), Uppsala

Nylund, Emil (gr. 1906-1935), Uppsala

Nylund, Bo (d. 13/12 1995), Uppsala

Nyströms Orgel‑ och Pianofabrik AB, J. P. (gr. 1865-1962), Karlstad

Nyström, Johan Petter (1839 15/8-1900) piano- och harmoniumfabrikör, Karlstad

Nyström,Carl Wilhelm (1871-1937), civilingenjör, piano- och harmoniumfabrikör, Karlstad

Nyström, Boo (1900-1982), konsul, piano- och orgelfabrikör, Karlstad

O

Ohlsson, C. G., orgel‑ och pianofabrik (belagd ca 1925), Falköping

Olsson, Halvard (f. 1864; 1896-1904, gr. 1898 9/7), Arvika

Ohlsson, Theodor (verksam ännu 1952), Karlskrona

Olsson, Lars & Daug, Johan Henr. (1815‑1819), Göteborg

Otter, Rutger Fredrik von

P

Palmquist, Gustaf (1811‑?), Göteborg

Persson, Såg Erik Piano och orgelfabrik (belagd ca 1890-1925), Björbo, Floda socken

                             (Dalarna)

Peterson, Andreas (ca 1850), Stockholm

Pettersson, Alfred (belagd 1879), Karlstad

Pettersson, Axel, Enköping (belagd 1921), Stockholm

Pettersson, Axel Wilhelm (gr. 1893), Stockholm (samma som ovan?)

Pettersson, David Emanuel (d. 1950), pianomakare, Stockholm

Pettersson, Gustaf (1900-talets början), Stockholm

Petterson, H. (belagd 1866) Stockholm

Pettersson, John AB (gr. 1888-1933; nov. 1950-efter 1954), Stockholm

Pettersson, John (Johannes) (d. 1921) pianofabrikör, se AB John Pettersson

Peterson, Nils (f. 1810 2/10 i Ystad, d. 1879 25/1; 1841-1879), Stockholm

Petterssons Orgel & Pianofabriks AB, Carl Bernhard (1869-1927; 1909-1924; ingick 1917-

                             1922 i AB Förenade Piano- & Orgelfabriker), Herrljunga

Petterssons Orgel- och Pianofabrik, Nya AB (1925-efter 1931), Herrljunga

Piano-Associationen (gr. 1868), Stockholm

Pianofabrik Norden AB (belagd ca 1925), Stockholm

Pianofabriken Standard (1905-1930-talets slut), Fabriken Standard 1905-1910,

                             Pianofabriken Standard 1912-1930-talets slut, Arvika

Piano- och Orgelfabriken Crescendo (belagd 1911-ca 1925), Skövde

Pihl, Carl Fr. (1821-1878), Karlskrona

R

Rackwitz, George Christoffer (1760‑1844; 1796‑1828), Stockholm

Randahl

Rangström, Anders (1744?, d. 1801 i Stockholm; 1770‑1801), Stockholm

Rapp, Jonas Efraim, pianofabrik (d. 1940; gr. i januari 1899-1940), Stockholm

Rapp, Philip Jacob (gr. 1877 5/1, upphörd 1877 16/3) Göteborg, se Billbergs pianofabrik

Ringström, Magnus Reinhold (burskap 1847 17/8), Stockholm

Rohm, Borås

Roman, Jacob

Rosén, Anders Gustaf (1800‑t), Stockholm

Rosenau, Gottlieb (ca 1720‑ca 1790), Stockholm

Rosenberg, Anders Gustaf (1809-1884), pianomakare, kyrkomusiker, tonsättare,

                             musikdirektör, folkmusiksamlare, Nora

Rosengren, Lars (f. 1796 11/8, d. 1847 31/7; 1823‑1847), Stockholm

Rosenqvist, Carl (belagd 1827), Stockholm

Rosenwall, Pehr (f. 1801 24/4 i Slimminge, Skåne, d. 1868/69; 1828‑1861), Stockholm

Rundgren, Niclas (1775‑1835)

Ryrfeldt Orgel- och Pianofabrik, C. J. (1892-efter 1926), Mellerud

Rålin, A. G. (1847 8/10-1906 29/1; gr. 1885-1935), Åmål

S

Sandström, Johan Sven (f. 1801 24/7 i Enköping; burskap 1845 9/12-efter 1860), Stockholm

Sandström, Johan Fredrik (d. 1904) pianofabrikör, Stockholm

Sandström, Karl S. (d. 1909) pianofabrikör, Stockholm

Salomonson, Läser Heyman (ca 1850), Göteborg

Schelius Pianofabrik, David (belagd ca 1925), Eksjö

Selling, Otto Fredrik (f. 1804 29/4 i Österhaninge, d. 1884; 1831-1884), Stockholm

Silow, Nils (f. 1819 23/1 i Malmö, d. 1907 8/2 i Stockholm; burskap 1848 7/3), Stockholm

Sjöberg, August Andersson (d. 1888 15/6; gr. 1878 18/10), pianofabrikör Göteborg

Sjöberg, C. M., Stockholm

Sjöblom (gr. 1862), Stockholm (övertogs 1905 av C. J. Svahnqvists Pianofabrik)

Sjögren, Anders Gustaf klaviaturfabrik (1876-1948; 1920-1948), Herrljunga

Sjögren, John-Erik klaviaturfabrik (verksam efter fadern 1948-1986), Herrljunga

Sjögren, Nils Petter (f. 1837 5/1)

Skandinaviska Orgel‑ och Pianofabriken, AB (gr. 1901-ca 1925), Stockholm

Sonesson & Nordensson, Helsingborg se Nordensson & Sonesson, Helsingborg

Standard, se Pianofabriken Standard

Stavenow, Christian Daniel Asmus (f. 1820 18/1 i Reesefeld invid Lübeck, Tyskland, d. 1905

i Stockholm), inflyttad från Lübeck 1849, instrumentmakare, grosshandlare, Stockholm och Göteborg

Stavenow, Daniel & C:o (1851-1856), Stockholm

Stavenow, D. & L. (ca 1851-1856), Stockholm

Stavenow, John (1861-1930; gr. 1884-1889), Stockholm

Stavenow, Ludvig Henrik Mathias (1822-1905; gr. 1851, burskap 1856 29/4), Stockholm

Stavenow, L. W. I. G. se Ludvig Henrik Stavenow

Stavenow, Ludwig & Son (fortsättning på L. Stavenows pianofabrik, belagd 1885)

Stavenow & Co., Stockholm (gr. 1889 av Maria Stavenow och Emil Roos såsom fortsättning på John Stavenow, kokurs 1900)

Stenberg, Carl Adolf (i lära 1833), Stockholm

Stenberg, John Pianofabrik (1830-1898?; belagd 1856-), Stockholm

Stockholms Pianofabrik (belagd 1960), Stockholm

Ströander, Aug. (belagd 1897-1927), Växjö

Sundberg, Johan Eliasson (gr. 1873 14/2-efter 1882), Göteborg

Sundberg, Carl Eric (1771 5/2-1846 29/12, burskap 1811 10/9, uppsagt 1833 26/4),

                             Stockholm

Sundell, Jonas (f. 1802 10/10 i Lövånger; d. 1867 i Stockholm; 1839‑1867), Stockholm

Sundqvist & Boström, Piano‑ och Orgelfabrik (belagd ca 1925), Örebro

Svahnqvist, Carl Johan Pianofabrik (1865-1926 30/11; gr. 1899-efter 1960; övertog 1905

Sjöbloms pianofabrik (gr. 1862), Stockholm, efter 1960-ca 1970 i Alsterbro (ägdes då av Hoffmans), tillverkade endast pianon

Svanström, Johan(nes) J. (1818 21/12-1903; burskap 1849 17/2-1903), Stockholm

Svanström, Joh. Rob. F. (d. 1922) pianofabrikör, Stockholm

Svede, Fredric (1753-1838), klaverbyggargesäll (klavikord och hammarklaver), Stockholm

Svenska pianofabriken AB (gr. 1918-efter 1954), Stockholm

Svensson, Orgel- och Pianofabrik, Amos (belagd ca 1925), Alvesta

Svensson Orgel‑ och Pianofabrik, A. (gr. 1863-efter 1930), Eslöv

Svensson, August (belagd vid 1900-talets början), Stockholm

Svensson, K. G. (1898- ), Karlstad

Svensson, Magnus (f. 1798 16/8; 1831‑efter 1864), Göteborg

Svensson, Olof F. pianofabrikant, pianodelar (1843 10/6-1908; gr. 1878-1908), Malmö

Svensson, S. O. (gr. 1892), Malmö

Svensson & Ahlfors, Eslöv

Sätherberg, Adolph Fredric (1821-1865; 1849-1865), Karlskrona 1849-1854,

                             Norrköping 1855-1865

Sävenbys Klaviatur o. Pianoverkstad, AB (belagd 1970; köpte Ossian Johanssons

                             Klaviaturfabrik), Stockholm

Söderberg, C.F., Norrköping, övertog C.A. Tenggrens fabrik i Linköping,

                             efterföljdes av Karlén

Söderberg, Anders (f. 1800 i Alunda sn, Uppland, d. 1862 27/7 i Stockholm; 1831‑1859),

                             Stockholm

Söderberg, Johan (f. 1782?, d. 1826 i Stockholm; 1803-1826), Stockholm

Söderström, Henric Johan (1774-1817 15/6; 1810‑1817), Stockholm

Söderström, Johan (1795 14/1-1858), musikalisk instrumentmakare, Stockholm

Söderström, Johan Olof (1826 9/2-1884 17/8; burskap 1848 31/10), Stockholm

T

Tenggren, Carl August (verksam 1856-ca 1885), Linköping

Tenggren, Georg, Stockholm

Tenggren, Johan Adolf (1836 26/9-1891 20/8) Linköping, se Baumgardt, J.O.

Tenggren, Johan, Jönköping

Thein Pianofabrik, Otto (belagd 1960), Stockholm

Teudt, Johan Heinrich August (1816 10/10-1879 6/6), Köpenhamn 1846-1857,

                             Malmö 1857-1863?, Göteborg 1863-1882

Thorsell, Kasper, piano- och orgelfabrik (belagd ca 1925), Göteborg

Thulén, Per Mårtensson (d. 1929), Stockholm

Tingströms Piano, Josef Arthur Reinhold (1890 4/5-1973 31/3), fabrikör, Stockholm

Tjustkulle AB, (1991‑?), Vetlanda

Tornäs (belagd under 1950-talet), Jönköping

Torselius, Anders Gustaf (belagd 1834, 1841, 1853, 1861-1862), gesäll hos Anders Hulting,

                             musikinstrumentmakare vid Uppsala universitet

Törnbom, Carl (1785-1860), organist, klaverbyggare, orgelreparatör, snickare

U

Umeå Pianofabrik (Näsström), Umeå

Upsala Pianofabrik (Hans Martin Nylund)

V, W

Wahlberg, Napoeon (1836-efter 1900), Stockholm

Wallén, Eric (belagd 1877), Stockholm

Wallenberg, August (belagd ca 1880), Uppsala

Wennberg, Johan T(h)eodor (f. 1866 28/4-efter 1899; gr. 1887), Göteborg

Weiss Pianofabrik, Paul (belagd 1960), Stockholm

Wessberg, Eric (1781‑1857; 1814‑1827), Stockholm

Westelin, Anders Petter (varit gesäll hos C. F. Broman; egen verksamhet belagd 

                             1862-1864), Petterslund, Västervik

Westerdahl, Hans (ca 1820), Sövde

Westergren, Claes (1821 5/12-1900 17/6; burskap 1862 1/7-efter1879) Stockholm

Westman, Johan (1760-1840), domkyrkoorganist och director musices i Karlstad

Wickman, Gustaf (1829-1917?; belagd 1855, burskap 1861 29/10, verksam ännu 1890)

                             Stockholm

Widman, H. A. (ca 1850), Stockholm

Wikström & Nord (gr. 1907, upphörd ca 1975), Kristinehamn

Willgren, Abraham (f. 1794 18/9 i Karkko sn, Åbo län, d. 1867; 1826‑1857), Stockholm

Wil(l)gren, Abraham Gustaf (burskap 1856 4/3), Stockholm

Wincrantz, Fr. (gr. 1896), Stockholm

Wirén, P. H. (belagd ca 1900-1925), Malmö, senare Kulladal, Åkarp

Z

Zetterberg, A. F. (ca 1850), Karlskrona -> Sätherberg, Adolph Fredric

Å

Åbjörnsson, Carl, Helsingborg

Åhman, Carl Olof (f. 1790 27/1 i Stockholm, Maria förs., d. 1841 15/8; 1827‑1841),

                             Stockholm

Ålander, Herman Theodor (d. 1907; burskap 1860 2/10), instrumentmakare, Stockholm

Ålander, Herman Theodor, se Hansén, A. & Ålander, H. T.

Åsell, Magnus (1762 19/11‑1846 1/6; ca 1812-1828), skeppare, pianobyggare, Söderhamn

Ä

Ö

Öberg, Carl (d. före 1835; 1821-1829), Stockholm

Öhrström, Malmö (1890-tal)

Östergren, Frans (belagd 1825), Stockholm

Östlind, Anders Nilsson (1857 30/5-1915 14/9) orgel- och pianobyggare,

                             se Östlind & Almquist och Arvika Orgel- och Pianofabrik

Östlind & Almquist (gr. 1888-1962, därefter Malmsjö, upphörd 1977), orgeltillverkning från

                             1888, pianotillverkning från 1898, Arvika

Östlund, Einar (1895 27/5-1975 12/11), Stockholm, se även Gävle Orgel- och pianofabrik och

                             Östlund & Ahlin

Östlund & Ahlin (1932-1940), Stockholm

  

 

 

 

 

Hemsida med Sitoo