klaverens hus       

                                                                            Loga-png-svart.png 

                                          

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

storbritanniens-flagga-2.png

Share |

  

FÖRTECKNING ÖVER SVENSKA KLAVIKORDBYGGARE
(före 1900)

I Sverige har vi haft en rik klavikordkultur, som lämnat vittnesbörd i skrift, bild och instrument från senmedeltid till ca 1870. Det äldsta textdokumentet daterar sig till 1515, då kyrkoherden i Vallentuna testamenterade sitt klavikord till sin ämbetsbroder i Skånela. Det äldsta belägget för klavikordbygge utgörs av ett kungligt brev av den 12 november 1651, vari drottning Christina uppdrar åt orgelbyggaren Frantz Boll att vara ”Hs Kongl. Maijtz orgor och Jnstrumentbygiare” med ansvar bl.a. för klavikord och cembali. Klavikordbygge kan därefter regelbundet kopplas till orgelkulturen, både därför att det hade en pedagogisk funktion i orgelbyggarnas produktion, och därför att organister använde det såsom övningsinstrument. De yngsta beläggen för klavikordbygge i Sverige under instrumentets klassiska tid finns således bland företrädare för den s.k. Linköpingsskolan (främst Pehr Schiörlin och hans gesäll Lorentz Petter Lorin) och hos snickaren Adam Bergstedt i Björkö i Småland, vars tillverkning med troliga förbindelser till Linköpingsskolan upphörde 1835.

Runt 1700-talets mitt utvecklade vi en alldeles egen klavikordmodell, som är världsunik till syfte och konstruktion. Idéerna bakom den lanserades av Vetenskapsakademien i Stockholm, som under 1740- och 1750-talen spred sina åsikter bland stadens instrumentmakare. Den förste att fullt ut omsätta dess teorier om klaverkonstruktion, särskilt mensurer, i praktiken var Johan Broman, men det blev hans gesäll Pehr Lindholm, som skulle fullända konstruktionen. Det svenska klavikordet skapades för att hålla stämningen och inte spricka sönder i vårt klimat trots växlingarna av luftfuktighet och temperatur genom årstiderna. Det skulle vara fullgott som musikinstrument och ge stor men ändå ljus och lätt klang. Därför har det en stor resonansbotten för de långa strängarna, som inte skall dämpas mellan steg och naglar utan tillåtas klinga med, en uppsättning 4’-fotssträngar för det lägsta baspartiet, och ett för sin samtid stort omfång. Det hade således musikaliska kvaliteter, som längre föredrogs framför de nymodiga hammarklaveren. Först vid 1820-talets mitt upphörde nyproduktionen i Stockholm.

Förteckningen redovisar kända svenska klavikordbyggare, både dem efter vilka instrument bevarats, och dem som bara är kända genom skriftkällor.

A

Agerwall, Johan Arffwedsson (d. 1711), orgel- och klavermakare, Söderköping

Amdor, Johan Georg (belagd 1707) orgel- och klaverbyggare, Ystad

Appelgren, Johan (1813-efter 1820) klaverbyggare, Stockholm, se även Grönbom & Co.

B

Bergstedt, Adam (1766-1846; ca 1820-1835) snickare, klaverbyggare, Björkö (Småland)

Boll, Frantz (1620-talet-1676), orgel- och klaverbyggare, Stockholm

Brelin, Nils (1690-1753) kyrkoherde, mechanicus, klavermakare, Stockholm,

senare Bolstad (Dalsland)

Broman, Johan (1717?-1772; 1756-1772) klavermakare, Stockholm

Broman, Olof (belagd 1758) snickare, Ronneby

C

Cahman, Hans Heinrich (ca 1640-1699) orgel- och klaverbyggare, Stockholm

Cahman, Johan Niclas (1680-1737) orgel- och klaverbyggare, lärftskrämare, uppbördsman, Stockholm

D

Daug, Johan Heinrich, se Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug

F

Forsman, Peter (d. 1773) orgelbyggaregesäll, privilegierad som snickare och klaverbyggare, Karlstad

Garman, Göran, se även Garman, Göran & Lorentz Mollenberg

Garman, Göran & Lorentz Mollenberg (1807-1809) klaverbyggarbolag, Stockholm

German, Erich Månsson (1684 i Södertälje, d. 1758 i Stockholm) snickare,

orgel- och klaverbyggare, Stockholm

Gren, Jonas (1715-1765), orgel- och klaverbyggare, Stockholm, se även Jonas Gren & Stråhle

Grönberg, Anders (belagd 1778-1784) klavermakargesäll, Stockholm

Grönbom, Erik (belagd ca 1790-1811) klavermakare, lutbyggare (”svenska lutor”), Stockholm,

se även Grönbom & Co.

Grönbom & Co. (1810 26/11-1811 24/9) klaverbyggarbolag, Stockholm

H

Hedlund, Olof (ca 1707-1749) orgel- och klaverbyggare, Stockholm

K

Kinström, Lars (1710-1763) organist, klavermakare, amatörorgelbyggare, Stockholm

Kraft, Mathias Petter (1753-1807; 1780-1807) klavermakare, violin-, lut- och harpbyggare,

Stockholm

L

Lenning, Carl Petter (1711?-1788) domkyrkoorganist, klaverbyggare, orgelreparatör, Åbo

Lindholm, Pehr (1741-1813; 1774-1813) klaverbyggare, Stockholm

Lindholm, Pehr & Söderström (1800-1809) klaverbyggarbolag, Stockholm

Lorin, Lorentz Petter (1759-1827) orgelbyggargesäll, privilegierad som klaver-

och violinbyggare, Linköping

Lundbom, Mathias (1740-1784) organist, klaverbyggare

Lundborg, Pehr (1744?-1708; 1771-1808) klaver-, violin- och lutbyggare,

djurkonservator, Stockholm

Löfberg, Eric (d. 1757) orgelreparatör, klaverbyggare, Strömsholm

M

Mollenberg, Lorentz (d. 1824; 1809-1824) klaverbyggare, Stockholm,

se även Garman & Mollenberg

N

Nordqvist, Carl Jacob (1783-1861; 1816-ca 1855), klavermakare i Stockholm

till 1830, därefter i Fellingsbro socken (Närke)

O

Olsson, Lars snickare, se även Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug

Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug (1815-1820) klaverbyggarbolag, Göteborg

R

Rangström, Anders (1744?-1801) klaverbyggare, Stockholm

Rackwitz, George Christoffer (1760-1844; 1796-1828), orgelbyggargesäll, klaverbyggare, Stockholm

Roos, Johan Petter (d. 1732) orgelbyggargesäll, privilegierad som klavermakare, Stockholm

Rosenau, Gottlieb (ca 1720-efter 1790; 1759-1790) klaverbyggare, Stockholm,

se även Specken af Gottlieb Rosenau

S

Schiörlin, Jonas Fredric (1784-1821) orgel- och klaverbyggare, Linköping

Schiörlin, Pehr (1736 i Svärta, d.-1815 i Linköping) orgel- och klaverbyggare, Linköping

Specken, Philipp Jacob (ca 1680-1762; ca 1734-1756) klaverbyggare, Stockholm

Specken af Gottlieb Rosenau (1756-1759) klaverbyggarbolag, Stockholm

Stråhle, Daniel (1700-1746) orgel- och klaverbyggare, Torshälla

Stråhle, Petter (1720-1765) orgel- och klaverbyggare, Stockholm,

se även Jonas Gren & Stråhle (1748-1765) orgel- och klaverbyggarbolag, Stockholm

Stöödh, Magnus (d. före 1681) orgel- och klaverbyggare

Svede, Fredrik (1753-1838) klaverbyggargesäll, Stockholm

Söderberg, Johan (f. 1772, d. 1826?; 1803-ca 1820), klaverbyggare, Stockholm

Söderström, Henrik Johan (1774-1817; 1810-1817), klaverbyggare, Stockholm

Söderström, Nils (1730-1810), orgel- och klaverbyggare, Nora, senare Dala-Husby

T

Törnbom, Carl (1785-1860), organist, klaverbyggare (klavikord, hammarklaver), lutbyggare (svenska

lutan), snickare, orgelreparatör, Skärkind (Östergötland)

W

Wessberg, Eric (1781-1857; 1814-efter 1823) klaverbyggare, Stockholm

Westman (Wessman), Johan (1760-1840), domkyrkoorganist och director musices,

klaverbyggare, Karlstad

Wijlander (Willander), Johan Salomon (1832-1873) organist, pianostämmare,

klavikordbyggare, Göteborg

Wistenius, Jonas (1700 i Vist, d. 1777 i Linköping) orgel- och klaverbyggare, Linköping

Wittig, Elias (f. i Liegnitz, Schlesien, d- i Göteborg 1716) orgel- och klaverbyggare, Göteborg

Woijtzig, George ( f. i Schlesien, invandrad 1680, d. 1704) orgel- och klaverbyggare

(klavikord, cembalo), Stockholm

Wolthersson Gahn, Gustaf Gabriel (1717-efter 1769) orgel- och klaverbyggare, Falun, från ca 1760

i Skåne

Wåhlström, Anders (1699-1770) organist i Västland 1735-1770 (Uppland)

Wåhlström, Carl (1736-efter 1789), orgel- och klaverbyggare, Stockholm

Ö

Öberg, Johan d.y. (d. 1779) hovinstrumentmakare, klaver- och fiolbyggare, organist, Stockholm

 

 

 

Hemsida med Sitoo