Our Sponsors and Benefactors

Aven Sandby AB, Karlholmsbruk
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Crafoordska stiftelsen
Gävleborgs länsstyrelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Herrljunga kommun
Hjorts Piano, Göteborg
Inra AB genom Inge Sandelius och Ragnhild Brodow, Marmaverken
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Konfonium Audio AB genom Per Hallgren, Vällingby
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur (Kungafonden)
Kungliga Musikaliska akademien
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
LW Ljudteknik genomRoberth Wickström, Järfälla
Musik Gävleborg
Scenkonstmuseet (formerly Musik- och Teatermuseet)
Musiktransport AB through Kjell och Dick Rönnblom, Stockholm
Nordea
Piperska Muren through Jorma Leijonmalm, Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Scania, Södertälje
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Spektrum Färg & Golvhuset i Söderhamn AB
Studiefrämjandet Söderhamn
Studiefrämjandet Tierp
Söderhamns kommun
Teatermuseet, Stockholm
Tierps kommun, Kutur och Fritid
Campus Park, Vågbro
Resurscentrum, Söderhamn

Aanstad Odd, pianotechnician
Ahlin Christer, Bollnäs
Almquist Christer, rektor, Lidköping
Andersson Bengt, pianist, piano-pedagogue
Backer Nils, Linghem
Baumgardt Gösta, f.d. pianobuilder
Bojsten Stefan, professor, pianist
Clayton Jeanette, Translator
Edqvist Bengt, music technician
Elmquist Håkan, musician, music administrator
Ericzon Rolf, formerly Cathedral organist, pianist
Eriksson Ingalill, Söderhamn
Eriksson Tommy, Alfta
Catharina von Essen (+), Åkersberga
Fröst Johan, pianist
Fröst Martin, clarinetist
Grandér Leopold, pianotechnician
Gunnarsson Lars, Stockholm
Gäfvert, Björn, organist, harpsichordist
Gäfvert Bo, pianotechnician
Göransson Per-Arne, pianotechnician
Harg Stefan, clarinetist
Helenius Eva, fil.dr, researcher
Hirvonen Matti, pianist, professor
Holm Mats, Söderhamn, photographer
Huss Börje, Haninge
Hägerhäll-Aniansson Britt, Uppsala
Häggmark Östen, pianotechnician
Johansson Dan, Scenkonstmuseet
Karjalainen Jussi, pianotechnician
Karlsson Ola, cellist, professor
Karlsson Ulrika, singer
Kilström Anders, pianist, professor Ann-Sofi Klingberg, pianist
Laurin Dan, professor, flutist
Lewenhaupt Inga, pianist, fil.dr, formerly Director of Sveriges Teatermuseum
Leygraf Christofer och Birgitta, Stockholm
Leygraf Dorette och Willén Bo, Stockholm
Leygraf Hans (+), professor, pianist
Lindstrand Anders, pianotechnician
Munck Johan, jur.dr h.c., f.d. Council member and Chairman for Högsta Domstolen
Negro Lucia, pianist
Nilsson Tobias, Forsa
Nordmark Ingemar, Färentuna
Ny Bengt, French horn player
Olandersson Eva, former Collections Manager, Scenkonstmuseet, Stockholm
Olsson Kerstin, Trönö
Olsson Nils-Erik, Söderhamn
Paradiso Laurin Anna, harpsichordist
Persson Tore, pianotechnician
Persson Mats, pianist, clavichordist, composer
Pöntinen Roland, pianist
Riben Hans, former Director, Musik- och Teatermuseet, Stockholm
Roos Lars, pianist
Rydén Susanne, soprano
Sahlin Lars-Gunnar, musician
Samuelsson Leif, pianotechnician
Scheja Staffan, pianist, professor
Schuback Thomas, professor, pianist
Sivelöv, Niklas, pianist
Stråhle Linda, pianotechnician
Ström-Harg Katarina, pianist, professor
Sundqvist David, keyboard historian
Svensson Hans-Erik, keyboard builder
Svensson Jonas och Jusmo Matilda, pianotechnician
Svensson Ylva och Anders, Söderhamn
Svarfvar Christian, violinist
Sönstevold Knut, basoonist
Sörnäs Bertil, Järfälla
Tatlow Mark, professor
Thedén Torleif, cellist
Unnerbäck Axel, organ consultant
Uppström Tore  (+), pianist
Wahren Carl, pianotechnician
Widlund Mats, pianist, professor
Zetterqvist Erland, Gävle
Åbonde Jan-Erik, Spånga
Åkered Kerstin och Sverker, musician
Östergren Bertil, pianotechnician, organ researcher