Våra sponsorer och bidragsgivare

Aven Sandby AB, Karlholmsbruk
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Crafoordska stiftelsen
Gävleborgs länsstyrelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Herrljunga kommun
Hjorts Piano, Göteborg
Inra AB genom Inge Sandelius och Ragnhild Brodow, Marmaverken
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Konfonium Audio AB genom Per Hallgren, Vällingby
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur (Kungafonden)
Kungliga Musikaliska akademien
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
LW Ljudteknik genomRoberth Wickström, Järfälla
Musik Gävleborg
Scenkonstmuseet (f.d. Musik- och Teatermuseet)
Musiktransport AB genom Kjell och Dick Rönnblom, Stockholm
Nordea
Piperska Muren genom Jorma Leijonmalm, Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Scania, Södertälje
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Spektrum Färg & Golvhuset i Söderhamn AB
Studiefrämjandet Söderhamn
Studiefrämjandet Tierp
Söderhamns kommun
Teatermuseet, Stockholm
Tierps kommun, Kutur och Fritid
Campus Park, Vågbro
Resurscentrum, Söderhamn

Aanstad Odd, pianotekniker
Ahlin Christer, Bollnäs
Almquist Christer, rektor, Lidköping
Andersson Bengt, pianist, pianopedagog
Backer Nils, Linghem
Baumgardt Gösta, f.d. pianofabrikör
Bojsten Stefan, professor, pianist
Clayton Jeanette, översättare
Edqvist Bengt, musiketnolog
Elmquist Håkan, musiker, musikadministratör
Ericzon Rolf, f.d. domkyrkoorganist, pianist
Eriksson Ingalill, Söderhamn
Eriksson Tommy, Alfta
Catharina von Essen (+), Åkersberga
Fröst Johan, pianist
Fröst Martin, klarinettist
Grandér Leopold, pianotekniker
Gunnarsson Lars, Stockholm
Gäfvert, Björn, organist, cembalist
Gäfvert Bo, pianotekniker
Göransson Per-Arne, pianotekniker
Harg Stefan, klarinettist
Helenius Eva, fil.dr, forskare
Hirvonen Matti, pianist, professor
Holm Mats, fotograf, Söderhamn
Huss Börje, Haninge
Hägerhäll-Aniansson Britt, Uppsala
Häggmark Östen, pianotekniker
Johansson Dan, intendent/föremålsregistrator vid Musik- och
Karjalainen Jussi, pianotekniker
Karlsson Ola, violoncellist, professor
Karlsson Ulrika, sångerska
Kilström Anders, pianist, professor Ann-Sofi Klingberg, pianist
Laurin Dan, professor, blockflöjtist
Lewenhaupt Inga, pianist, fil.dr, f.d. chef för Sveriges Teatermuseum
Leygraf Christofer och Birgitta, Stockholm
Leygraf Dorette och Willén Bo, Stockholm
Leygraf Hans (+), professor, pianist
Lindstrand Anders, pianotekniker
Munck Johan, jur.dr h.c., f.d. justitieråd och ordförande för Högsta Domstolen
Negro Lucia, pianist
Nilsson Tobias, Forsa
Nordmark Ingemar, Färentuna
Ny Bengt, valthornist
Olandersson Eva, f. samlingsansvarig vid Scenkonstmuseet, Stockholm
Olsson Kerstin, Trönö
Olsson Nils-Erik, Söderhamn
Paradiso Laurin Anna, cembalist
Persson Tore, pianotekniker
Persson Mats, pianist, klavikordist, tonsättare
Pöntinen Roland, pianist
Riben Hans, f.d. chef Musik- och Teatermuseet, Stockholm
Roos Lars, pianist
Rydén Susanne, sopran
Sahlin Lars-Gunnar, musiker
Samuelsson Leif, pianotekniker
Scheja Staffan, pianist, professor
Schuback Thomas, professor, pianist
Sivelöv, Niklas, pianist
Stråhle Linda, pianotekniker
Ström-Harg Katarina, pianist, professor
Sundqvist David, klaverhistoriker
Svensson Hans-Erik, klaverbyggare
Svensson Jonas och Jusmo Matilda, pianotekniker
Svensson Ylva och Anders , Söderhamn
Svarfvar Christian , violinist
Sönstevold Knut , fagottist
Sörnäs Bertil , Järfälla
Tatlow Mark , professor
Thedén Torleif , violoncellist
Unnerbäck Axel , orgelkonsult
Uppström Tore  (+), pianist
Wahren Carl , pianotekniker
Widlund Mats , pianist, professor
Zetterqvist Erland, Gävle
Åbonde Jan-Erik , Spånga
Åkered Kerstin och Sverker , musiker
Östergren Bertil , pianotekniker, orgelforskare