Instrument

Samlingarna av instrument vid Klaverens Hus presenteras efter typ av tangentinstrument. Vi följer den gängse principen inom instrumentsystematiken att indela dem efter hur tonen bildas. Det sker antingen i kombinationen mekanik plus strängar (inom huvudgruppen chordofoner) eller mekanik plus luft (inom huvudgruppen aerofoner).

Gemensamt för dem är att de har en klaviatur.

Hoppa över till Instrument Index här

Även de besträngade tangentinstrumenten kan bilda tonen på olika sätt:

Hammarinstrumenten har som namnet säger hammare eller klubbor, som slår på sina respektive strängar. Inom instrumentsystematiken bildar de en egen grupp inom de s.k. chordofonerna.

Klavikorden har stift som förkortar strängen.

Cembaloinstrumenten har en tagg (plektrum) som knäpper på strängarna.

Harmonierna eller tramporglarna har inga strängar utan mässingstungor eller stämmor, som sätts i svängning då luft passerar genom dem.

Självspelande instrument bildar tonen på mekanisk väg. I våra samlingar har vi två huvudgrupper av musikautomater – autopianon med rullar (hammare) och vevorglar med skivor (tramporglar).

Bland specialklaveren finns sådana som inte kan inordnas i dessa grupper på ett naturligt sätt, t.ex. elektroniska instrument.