Projekt

Kunskapsuppbyggnad

För att forska måste man ha källor, och man måste ha ordning och struktur på dem och genomlysa dem källkritiskt. Därför skapar vi register som grund för vidare bearbetning och service till institutioner, forskare, musiker och allmänhet. Vi kan t.ex.

  • rekonstruera nummerböcker (efter serienummer);
  • föra register över fabriker och verkstäder och det yrkesfolk som arbetat där;
  • föra register över arkivhandlingar och fotografier som rör de enskilda fabrikerna.  

Projekt 

Exempel på forskningsområden vi arbetar med: 

  • Från hantverk till industri. Om industrialiseringen och dess skifte av kraftkällor och arbetsmetoder.
  • Konst för öga och öra. Om konstindustrin, möbelkonsten och instrumenten som konstverk.