Utställningspiano, J.G. Malmsjö (KH 460)

Utställningspiano (upprättståend), J.G. Malmsjö, Göteborg, nr 1634 (från ca 1865) KH 460

Ett praktpiano från J.G. Malmsjös fabrik med serienummer 1634 från år 1865 (KH 460) är enligt uppgift ett utställningsinstrument. Serienummer och datering indikerar att det gjorts för Utställningen Industri och Slöjdalster i Malmö 1865, där fabriken erhöll första pris (silvermedalj) ”för utmärkt goda Piano’s.” Möjligen har det också visats vid den Allmänna Industriutställningen i Stockholm 1866, i vilken Malmsjö deltog med ett ”Taffelpiano” och ett ”Upprättstående Piano” (Officiell katalog s. 26).

Pianot är skuret i valnöt och översållat med utsökt arbetade detaljer med lövsågerier på den tredelade överramen, fåglar och blommor på klavsidorna och knoppar på locket. Det bör vara ritat av arkitekt och skuret av professionell bildhuggare.