Anton Almquists samling

Anton-Almquist-gipshuvud-Thora-Bjurklo-1934Anton Almquist (1864-1949) var handlande i Göteborg, då han vid 1880-talets slut kom i kontakt med Anders Nilsson Östlinds orgelfabrik i Arvika. 1890 inträdde han som delägare i firman och förestod filialen i Göteborg. Medan Östlind var den praktiske instrumentmakaren och fabrikschefen, var Almquist den effektive affärsmannen. Åren 1909-1928 var han således verkställande direktör för Östlind & Almquist och efter bildandet av AB Förenade Piano- och Orgelfabriker 1917 denna koncerns förste verkställande direktör 1918-1920.

A-Almquist-klippbok-1890-1915-titelsidaAnton Almquists samling innehåller en viktig serie fotografier, som både visar fabrikskomplexets snabba ut-byggnad 1890-1908 och i bildunder-laget till 1909 års katalog belyser produktionen tempo för tempo. Därtill finns interiörbilder från filialerna i Göteborg, Stockholm och Malmö (före 1910), medaljer från konst- och industriutställningar som tilldelats fabriken före 1910 (ursprungligen i Anders Östlinds ägo). De fyra klippböckerna 1890-1928, som Anton Almquist själv sammanställt under sina aktiva år vid fabriken, erbjuder en värdefull sammanställning av vad som skrivits om det egna varumärket och speglar genom rapporter om nyheter, diskussioner och konflikter mellan fabriker, jubileer o.dyl. vad som generellt rört sig i branschen. Till samlingen hör också vissa föremål, bl.a. ett gipshuvud av Anton Almquist, gjort av Thora Bjurklo i Arvika troligen till hans 70-årsdag 1934.

Deposition från Christer Almquist 2007.