Åmal Salongsorgel, A.G. Rålin, (KH 167)

Salongsorgel (spegelharmonium), A.G. Rålin, Åmål, ca 1915, KH 167 (2004)

Fabriken i Åmål från 1901 (här sedd från baksidan) är framför allt känd för sina orglar. Allt från kammarorglar, salongsorglar, kapellorglar, skolorglar och spelapparater till flermanualiga pedalorglar har utgått från denna fabrik.
Fabriken i Åmål från 1901 (här sedd från baksidan) är framför allt känd för sina orglar. Allt från kammarorglar, salongsorglar, kapellorglar, skolorglar och spelapparater till flermanualiga pedalorglar har utgått från denna fabrik.

Anders Gustaf Rålin (1842-1906) var från Ånimskog i Dalsland. Han lärde snickaryrket hos fadern, och 28 år gammal gjorde han sin första orgel. Enligt en notis öppnade han fabrik i Ånimskog 1876. Mellan 1879 och 1884 var han två gånger i Amerika för att utveckla sig i yrket. 

A.G. Rålin Orgelfabrik grundades 1885, vilket är det officiella årtalet. Flyttningen till den närbelägna tätorten Åmål skedde på hösten 1892.  1901 byggdes en större fabrik i sten (nedan), och man  upptog även pianon i fabrikationen.

Då AB Förenade Piano– och Orgelfabriker bildades 1918, uppgick Rålins i denna. Fabriken fanns till 1935, då tillverkningen flyttades till Arvika men snart nog lades ned (1939).

Denna salongsorgel med spegel finns med i fabrikens kataloger från 1906 och 1916 men skiljer sig när det gäller dekorationerna. Vårt exemplar är identiskt med katalogbilden från 1916 och bör därför vara från tiden runt 1915