Textarkiv

Textarkivet vid Klaverens Hus innehåller såväl tryck som handskrifter, vilka har funktion av källor till vår klaverhistoria.

Anton Almquist (1864-1949): 4 klippböcker rörande Östlind & Almquist 1890-1938.

J.O. Baumgardts pianofabrik, Linköping: handlingar rörande produktionen, en gesällbok tillhörig Otto Fredrik Jarl (f. 1834) samt kopior av Johan Otto Baumgardts äldsta notishäften, den ena daterad 13/3 1872, båda med funktion av försäljningsböcker (nummerböcker).

Handlingar rörande piano- och orgelindustrin i Herrljunga: bl.a. Berglings pianofabrik och delar av Anders Sjögrens affärskorrespondens jämte ritningar till klaviaturer (1940-talet).

Ljungqvists Orgelfabrik, Vänersborg och Landvetter (1899-1945): bl.a. orderboken 1915-1945, konvent till utgående brev 1899-1905, räkenskaper, kataloger 1999-1935, priskuranter och övrig reklam samt en släktbok.

J.P. Nyströms Piano- och Orgelfabrik: 2 klippböcker 1924-1939, ang. jubileer 1925-1950.

Georg Christoffer Rachwitz (1760-1844): klaviermakare i Stockholm, 1 bunt handlingar efter honom själv (testamente) och hans mån, slottssnickaren JH Dumrath (diverse fastigheter).

Kataloger, priskuranter och övrig reklam i original eller kopia från svenska och utländska fabriker av pianon, orgelharmonier, självspelande instrument, pianomekaniker och tillbehör (tryck).

Äldre tryck rörande piano- och orgelbygge samt temperatur och stämning.

JG Malmsjö, arbetsintyg för OF Jarl