FÖRTECKNING ÖVER SVENSKA KLAVIKORDBYGGARE

(före 1900)

I Sverige har vi haft en rik klavikordkultur, som lämnat vittnesbörd i skrift, bild och instrument från senmedeltid till ca 1870. Det äldsta textdokumentet daterar sig till 1515, då kyrkoherden i Vallentuna testamenterade sitt klavikord till sin ämbetsbroder i Skånela. Det äldsta belägget för klavikordbygge utgörs av ett kungligt brev av den 12 november 1651, vari drottning Christina uppdrar åt orgelbyggaren Frantz Boll att vara ”Hs Kongl. Maijtz orgor och Jnstrumentbygiare” med ansvar bl.a. för klavikord och cembali. Klavikordbygge kan därefter regelbundet kopplas till orgelkulturen, både därför att det hade en pedagogisk funktion i orgelbyggarnas produktion, och därför att organister använde det såsom övningsinstrument. De yngsta beläggen för klavikordbygge i Sverige under instrumentets klassiska tid finns således bland företrädare för den s.k. Linköpingsskolan (främst Pehr Schiörlin och hans gesäll Lorentz Petter Lorin) och hos snickaren Adam Bergstedt i Björkö i Småland, vars tillverkning med troliga förbindelser till Linköpingsskolan upphörde 1835.

Runt 1700-talets mitt utvecklade vi en alldeles egen klavikordmodell, som är världsunik till syfte och konstruktion. Idéerna bakom den lanserades av Vetenskapsakademien i Stockholm, som under 1740- och 1750-talen spred sina åsikter bland stadens instrumentmakare. Den förste att fullt ut omsätta dess teorier om klaverkonstruktion, särskilt mensurer, i praktiken var Johan Broman, men det blev hans gesäll Pehr Lindholm, som skulle fullända konstruktionen. Det svenska klavikordet skapades för att hålla stämningen och inte spricka sönder i vårt klimat trots växlingarna av luftfuktighet och temperatur genom årstiderna. Det skulle vara fullgott som musikinstrument och ge stor men ändå ljus och lätt klang. Därför har det en stor resonansbotten för de långa strängarna, som inte skall dämpas mellan steg och naglar utan tillåtas klinga med, en uppsättning 4’-fotssträngar för det lägsta baspartiet, och ett för sin samtid stort omfång. Det hade således musikaliska kvaliteter, som längre föredrogs framför de nymodiga hammarklaveren. Först vid 1820-talets mitt upphörde nyproduktionen i Stockholm.

Förteckningen redovisar kända svenska klavikordbyggare, både dem efter vilka instrument bevarats, och dem som bara är kända genom skriftkällor.

A

Agerwall, Johan Arffwedsson (d. 1711), orgel- och klavermakare, Söderköping
Amdor, Johan Georg (belagd 1707) orgel- och klaverbyggare, Ystad
Appelgren, Johan (1813-efter 1820) klaverbyggare, Stockholm, se även Grönbom & Co.

B

Bergstedt, Adam (1766-1846; ca 1820-1835) snickare, klaverbyggare, Björkö (Småland)
Boll, Frantz (1620-talet-1676), orgel- och klaverbyggare, Stockholm
Brelin, Nils (1690-1753) kyrkoherde, mechanicus, klavermakare, Stockholm,
senare Bolstad (Dalsland)
Broman, Johan (1717?-1772; 1756-1772) klavermakare, Stockholm
Broman, Olof (belagd 1758) snickare, Ronneby

C

Cahman, Hans Heinrich (ca 1640-1699) orgel- och klaverbyggare, Stockholm
Cahman, Johan Niclas (1680-1737) orgel- och klaverbyggare, lärftskrämare, uppbördsman, Stockholm

D

Daug, Johan Heinrich, se Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug

F

Forsberg, Fredrik Wilhelm (1800-efter 1858), pianomakare, klavikordbyggare i Stockholm
Forsman, Peter (d. 1773) orgelbyggaregesäll, privilegierad som snickare och klaverbyggare, Karlstad

G

Garman, Göran, se även Garman, Göran & Lorentz Mollenberg
Garman, Göran & Lorentz Mollenberg (1807-1809) klaverbyggarbolag, Stockholm
German, Erich Månsson (1684 i Södertälje, d. 1758 i Stockholm) snickare,
orgel- och klaverbyggare, Stockholm
Gren, Jonas (1715-1765), orgel- och klaverbyggare, Stockholm, se även Jonas Gren & Stråhle
Grönberg, Anders (belagd 1778-1784) klavermakargesäll, Stockholm
Grönbom, Erik (belagd ca 1790-1811) klavermakare, lutbyggare (”svenska lutor”), Stockholm,
se även Grönbom & Co.
Grönbom & Co. (1810 26/11-1811 24/9) klaverbyggarbolag, Stockholm

H

Hedlund, Olof (ca 1707-1749) orgel- och klaverbyggare, Stockholm

K

Kinström, Lars (1710-1763) organist, klavermakare, amatörorgelbyggare, Stockholm
Kraft, Mathias Petter (1753-1807; 1780-1807) klavermakare, violin-, lut- och harpbyggare,
Stockholm

L

Lenning, Carl Petter (1711?-1788) domkyrkoorganist, klaverbyggare, orgelreparatör, Åbo
Lindholm, Pehr (1741-1813; 1774-1813) klaverbyggare, Stockholm
Lindholm, Pehr & Söderström (1800-1809) klaverbyggarbolag, Stockholm
Lorin, Lorentz Petter (1759-1827) orgelbyggargesäll, privilegierad som klaver-
och violinbyggare, Linköping
Lundbom, Mathias (1740-1784) organist, klaverbyggare
Lundborg, Pehr (1744?-1708; 1771-1808) klaver-, violin- och lutbyggare,
djurkonservator, Stockholm
Löfberg, Eric (d. 1757) orgelreparatör, klaverbyggare, Strömsholm

M

Mollenberg, Lorentz (d. 1824; 1809-1824) klaverbyggare, Stockholm,
se även Garman & Mollenberg

N

Nordqvist, Carl Jacob (1783-1861; 1816-ca 1855), klavermakare i Stockholm
till 1830, därefter i Fellingsbro socken (Närke)

O

Olsson, Lars snickare, se även Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug
Olsson, Lars & Johan Heinrich Daug (1815-1820) klaverbyggarbolag, Göteborg

R

Rangström, Anders (1744?-1801) klaverbyggare, Stockholm
Rackwitz, George Christoffer (1760-1844; 1796-1828), orgelbyggargesäll, klaverbyggare, Stockholm
Roos, Johan Petter (d. 1732) orgelbyggargesäll, privilegierad som klavermakare, Stockholm
Rosenau, Gottlieb (ca 1720-efter 1790; 1759-1790) klaverbyggare, Stockholm,
se även Specken af Gottlieb Rosenau

S

Schiörlin, Jonas Fredric (1784-1821) orgel- och klaverbyggare, Linköping
Schiörlin, Pehr (1736 i Svärta, d.-1815 i Linköping) orgel- och klaverbyggare, Linköping
Specken, Philipp Jacob (ca 1680-1762; ca 1734-1756) klaverbyggare, Stockholm
Specken af Gottlieb Rosenau (1756-1759) klaverbyggarbolag, Stockholm
Stråhle, Daniel (1700-1746) orgel- och klaverbyggare, Torshälla
Stråhle, Petter (1720-1765) orgel- och klaverbyggare, Stockholm,
se även Jonas Gren & Stråhle (1748-1765) orgel- och klaverbyggarbolag, Stockholm
Stöödh, Magnus (d. före 1681) orgel- och klaverbyggare
Svede, Fredrik (1753-1838) klaverbyggargesäll, Stockholm
Söderberg, Johan (f. 1772, d. 1826?; 1803-ca 1820), klaverbyggare, Stockholm
Söderström, Henrik Johan (1774-1817; 1810-1817), klaverbyggare, Stockholm
Söderström, Nils (1730-1810), orgel- och klaverbyggare, Nora, senare Dala-Husby

T

Törnbom, Carl (1785-1860), organist, klaverbyggare (klavikord, hammarklaver), lutbyggare (svenska
lutan), snickare, orgelreparatör, Skärkind (Östergötland)

W

Wessberg, Eric (1781-1857; 1814-efter 1823) klaverbyggare, Stockholm
Westman (Wessman), Johan (1760-1840), domkyrkoorganist och director musices,
klaverbyggare, Karlstad
Wijlander (Willander), Johan Salomon (1832-1873) organist, pianostämmare,
klavikordbyggare, Göteborg
Wistenius, Jonas (1700 i Vist, d. 1777 i Linköping) orgel- och klaverbyggare, Linköping
Wittig, Elias (f. i Liegnitz, Schlesien, d- i Göteborg 1716) orgel- och klaverbyggare, Göteborg
Woijtzig, George ( f. i Schlesien, invandrad 1680, d. 1704) orgel- och klaverbyggare
(klavikord, cembalo), Stockholm
Wolthersson Gahn, Gustaf Gabriel (1717-efter 1769) orgel- och klaverbyggare, Falun, från ca 1760
i Skåne
Wåhlström, Anders (1699-1770) organist i Västland 1735-1770 (Uppland)
Wåhlström, Carl (1736-efter 1789), orgel- och klaverbyggare, Stockholm

Ö

Öberg, Johan d.y. (d. 1779) hovinstrumentmakare, klaver- och fiolbyggare, organist, Stockholm