Styrelse och ambassadörer

Ordförande:
Eva Helenius, fil.dr, forskare

Ledamöter:
Jonas Lundblad, vice ordförande
Siri Leonardz, sekreterare
Johan Wallin, kyrkomusiker
Christofer Nöring, kännare av musikmaskiner
Tommy Sahlén
Per-Olof Swing, musiker
Alf Åslund, assistent, orgelforskning

Ersättare:
Olle Långström, musikdirektör, organist, tonsättare

Korresponderande ledamot:
Hans-Ola Ericsson, professor, organist, tonsättare

Juridisk rådgivare:
Johan Munck, jur.dr h.c., f.d. justitieråd och ordförande Högsta Domstolen.

Top