Kunskapsbank

Rubriken ”Kunskapsbank” ger en vink om att det på denna sida samlats en mängd filer med skiftande innehåll men med den röda tråden att berätta mer om klaverinstrument i allmänhet och våra egna i synnerhet.

Här finns dokument med historisk inriktning t.ex. en liten klaverhistoria och ett klaverlexikon, som förklarar knepiga termer såsom krepptång och tonkrok. Listorna över svenska fabriker/verkstäder är resultatet av decenniers arbete, och det behövs många år ännu för att färdigställa dem. Är man intresserad av en speciell byggare eller en särskild fabrik kan man klicka på namnet och komma till ett dokument med ett flertal val såsom biografi/historik, produktion, modeller, signeringar, ritningar, patent, bilder m.m. Över vissa viktigare utländska fabrikat, som haft betydelse för vår egen tillverkning, ges produktionsöversikter utifrån vad som finns bevarat i Sverige.

Dessa översikter är i mycket ett resultat av inventeringar av bestånden i andra institutioner, främst i museer och hembygdsgårdar. Liksom när det gäller instrumenten i våra egna samlingar redovisas basfakta om dem i listform. För detta arbete behövs en dokumentationsplan som innebär

teknisk beskrivning av instrumenten i mått och bild
belysning av tillverkningsprocessen, livet i fabrikerna, märkestraditioner, stämmaryrkets framväxt m.m.

studier av musikaliska aspekter såsom stilhistoria och tolkningstraditioner
belysning av instrumentens sociala miljöer och funktioner
etiska riktlinjer för vård av samlingarna och restaurering av utvalda instrument

Här ger vi också information om pågående forskning antingen det rör instrumenten själva, den musik som spelats på dem eller i vilka sammanhang klaver klingat. Instrument -> konstruktion/tillverkning -> musik -> spelteknik/spelegenskaper -> samhälle formar en gyllene cirkel som i interaktion och samspel belyser klaveren ur många aspekter och berikar vår kunskap och förståelse för dem.