Medlemskap

Medlem i föreningen blir alla, som vill verka för och stödja föreningens ändamål och betalar sin årsavgift till dess bankgiro 5964-8840. Medlemsavgiften är 250 kr (normal avgift) och 150 kr för studerande och pensionärer. Vill man ge en stödavgift, är denna 1 000 kr.