S.Ljungqvists Orgelfabrik

Sanfrid Ljungqvist

Sanfrid Ljungqvist

Orgeln ”Svea” med serienummer 1707 är gjord 1915. Förste köpare var Lars J. Andersson i Lidköping, som betalade 400 kr för instrumentet. KH 422 (utställd)

Orgeln ”Svea” med serienummer 1707 är gjord 1915. Förste köpare var Lars J. Andersson i Lidköping, som betalade 400 kr för instrumentet. KH 422 (utställd)

Sanfrid Ljungqvist (1872-1950) var bondson från Saleby i Västergötland. Genom Joh. Aug. Odelius, organist och folkskollärare i Vånga, som på lediga stunder byggde orglar, fick han inspiration för det yrke han valde som sitt. Hösten 1899 öppnade han eget i Vänersborg, där han också drev musikaffär och bl.a. sålde fonografer. 1915 flyttades fabriken från Vänersborg till Landvetter, där Ljungqvist köpt en fastighet med såg, kvarn och ett litet vattenfall, så att han kunde få egen elektricitet till sina maskiner. 1930-talet innebar svårigheter för produktionen, och 1945 upphörde orgeltillverkningen helt.

Enligt Ljungqvists orderbok 1915-1945 har 2984 orglar lämnat fabriken genom åren. Man gjorde ganska många modeller från skolorglar, vanliga hemorglartill större salongsorglar men också en enkel självspelande orgel, kallad ”Harmonipulpet” eller för enkelhetens skull ”HP” (kombination av skrivbord och organett). Orderbokens benämningar Svea, Göta, Wega, Ideal, Special, Imperial, Mignon, Skrifbord, orglar i pianofason och en och annan 2-manualig pedalorgel får liv av kataloger och priskuranter, som omspänner åren 1899-1936. Ljungqvist ritade alla sina orgelmodeller själv. Men inte nog med det, han fotograferade dem också. I samlingen ingår således två askar glaspåtar med instrumentporträtt och vissa fabriksinteriörer. Här märks också åtskilliga fotografier från produktionen i Vänersborg och Landvetter samt en akvarell av fabriken i Vänersborg, målad av Ljungqvist själv.

Arkivet och samlingarna efter S. Ljungqvists Orgelfabrik är värdefulla av många skäl. I de allra flesta fall har vi ingenting kvar efter våra orgelfabriker, men här finns en orderbok, full svit kataloger och många fotografier av instrument och tillverkning, som i huvudsak låter oss rekonstruera både fabrik, produktion och kundkrets. Det är den enda samlingen efter en medelstor svensk orgelfabrik och belyser villkoren för en tillverkare som varit verksam på mindre orter. Till samlingen hör en släktbok, skriven av dottern Kerstin, vari föräldrarnas historia berättas, ett dokument som genom sin vardagsinformation kompletterar bilden av liv, arbete och villkor för småskalig orgeltillverkning under 1900-talets förra hälft.

Gåva av Ljungqvists barnbarn Eva Börjeson och Krister Ljungqvist 2008