Styrelse och ambassadörer

Ordförande:
Eva Helenius, fil.dr, forskare

Ledamöter:
Siri Leonardz, sekreterare
Astrid Wexell, tidigare 1. antikvarie vid Riksantikvarieämbetet
Christofer Nöring, kännare av musikmarskiner
Martin Hasselgren, organist.

Ersättare:
Britt-Marie Hindenborg
Olle Långström, musikdirektör, organist. tonsättare

Korresponderande ledamot:
Hans-Ola Ericsson, professor Schulich School of Music, McGill University, Montreal, organist, tonsättare

Juridisk rådgivare:
Johan Munck, jur.dr h.c., f.d. justitieråd och ordförande Högsta Domstolen.

Vid kommande årsmöte kommer fler ledamöter att väljas, bl.a. kassör.