Styrelse och ambassadörer

Ordförande:
Eva Helenius, fil.dr, forskare

Ledamöter:
Siri Leonardz, sekreterare
Per-Olof Swing, kassör
Kaj Bruun, pianotekniker
Monika Glimskär, musikforskare
Christofer Nöring, kännare av musikmaskiner
Anna Paradiso Laurin, cembalist

Ersättare:
Eva Foyer
Britt-Marie Hindenborg
Olle Långström, musikdirektör, organist, tonsättare

Korresponderande ledamot:
Hans-Ola Ericsson, professor Schulich School of Music, McGill University, Montreal, organist, tonsättare

Juridisk rådgivare:
Johan Munck, jur.dr h.c., f.d. justitieråd och ordförande Högsta Domstolen.