Styrelse och ambassadörer

Ordförande:

Eva Helenius, fil.dr, forskare

Ledamöter:

  • Elisabet Brander
  • Anna Frisk
  • Torbjörn Ivarsson
  • Christofer Nöring, kännare av musikmaskiner
  • Tommy Sahlén
  • Eleanor Smith, organologist
  • Johan Wallin
  • Margareta Östlind

Ersättare:

Olle Långström, musikdirektör, organist, tonsättare

Korresponderande ledamot:

Hans-Ola Ericsson, professor, organist, tonsättare

Juridisk rådgivare:

Johan Munck, jur.dr h.c., f.d. justitieråd och ordförande Högsta Domstolen.