Conny Carlssons samling

Conny-1Conny Carlssons samling har vuxit ur det samarbete, som pianoteknikern Conny Carlsson (1921-2002) och musikologen Eva Helenius inledde tidigt på året 1977 för att utforska pianots historia i Sverige. Forskningsfältet var då helt nytt. Åtskilligt har skrivits om pianomusik, pianister och pianot i konsertlivet, men fortfarande finns mycket litet att läsa om svensk tillverkning av instrumenten och deras utveckling – verkstäder, fabriker, underleverantörer, arbetare, verktyg, materiel, arbetstempon, tillverkningsmetoder, konstruktioner, ytbehandling, stämmaryrket eller försäljningsledets strukturer och sociala målgrupper.

Conny och Eva lade upp snabbt upp en arbetsplan. De sökte upp yrkesfolk från det fåtal fabriker som ännu fanns kvar, letade efter resterna av alla dem som försvunnit och besökte representanter för musikhandlare, som försålt pianon och flyglar. Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Malmö, Linköping, Örebro, Herrljunga, Uppsala, Mjölby, Kalmar, Göteborg, Vetlanda, Härnösand m.fl. orter – Stockholm inte att förglömma – har besökts genom åren. Många av dem som då berättade sina livs historier är döda nu, men deras röster lever på band. Intervjuer gjordes, arkivhandlingar räddades, fotografier, broschyrer och reklamtryck insamlades och verktyg sparades. Visionen om ett pianomuseum föddes.

Conny Carlssons nära 2 000 nummer stora samling innehåller således allt som behövs för att bygga pianon, bl.a. verktyg, maskiner, hyvelbänk, polerbänk, fanérpress, limpannor, mallar (bl.a. en spännmall för flygelsargar), trämodeller till gjutjärnsramar, pianovagga, lacker och polityrer, halvfabrikat, namnskyltar, mekaniker, mekanikmodeller, ritningar, fotografier och ett 25-tal intervjuer med yrkesmän och branschföreträdare. Till skillnad från de övriga samlingarna av industriminnen i Klaverens Hus är denna sammanbragt från många olika fabriker och enskilda yrkesmän, t.ex. Nylund &

Son i Uppsala, J.P. Löfberg, J.R. Tingström, J. Ljungqvist. G. Bolin, A. Hoffman och V.A. Holmberg i Stockholm, Baumgardt i Linköping, Ekström i Malmö, Hjort i Göteborg och Edmond i Mjölby.