Martin Axelssons samling

Martin Axelsson (1919-2007) var arvikapojke och kom 1936 till ”fabriken”, d.v.s. Östlind & Almquist, där hans äldre bror Karl-Henrik redan arbetade. Till skillnad från många andra, som börjat i maskinsalen, kom Martin till orgelavdelningen såsom förstämmare och blev så småningom orgelstämmare. Efter några år övergick han till att arbeta med dragspel hos Hagströms i Älvdalen men återvände under 1940-talet hem till fabriken i Arvika, där han arbetade med pianon och blev chefsstämmare på orgelavdelningen, vilket innebar ensamansvar för instrumentens slutstämning. När Östlind & Almquist lämnade fabriken vid Östra Esplanaden inne i Arvika och 1966 flyttade till nybyggda industrilokaler i Vik, slutade Martin och blev sin egen företagare i ett fritt liv som dragspelsreparatör och pianostämmare.

Martin Axelssons samling innehåller hans båda arbetsväskor, åtskilliga handverktyg, en verkram och knektar från Östlind & Almquists orgelavdelning (tillhört brodern Karl), materiel och halvfabrikat såsom orgelstämmor i sina originalförpackningar, orgelventiler, bälgfjädrar, firmaskylt, några arbetspapper (inställningsschema för flygel, skiss till pianomekanik av förman Yngve Norrby), tidningsklipp äldre broschyrer och kataloger från ”Förenade”, vissa nummer av Malmsjös Pianorevy, ”Förenades harmoniumskola” m.m.

Gåva av Martin Axelsson 2005 och Ulla Axelsson 2007.