Konst för öga och öra

I sin insamlingsplan har Klaverens Hus alltsedan grundandet 1998 särskilt vårdat sig om de svenska praktinstrumenten (art case instruments). De är vanligen arkitektritade, har ofta varit utställda vid konst- och industriutställningar här hemma eller utomlands och kan förväntas ha ett estetiskt värde utöver det vanliga. I samlingarna finns därför ett flertal instrument med ovanligt arbetad design och skickligt hantverk. I och med förvärvet av den flygel Ferdinand Boberg ritade för Norrköpingsutställningen 1906 föddes tanken på ett forskningsprojekt Konst för öga och öra som ägnas detta helt outforskade område. Symposiet i Klaverens hus den 10 juni 2018 sammanfattar vad vi hittills vet och ger riktlinjerna för ett forskningsprojekt som vi härmed öppnar för genom en symposieskrift sim beräknas utkomma under hösten 2018.