Bildarkivet

S-Ljungqvist-diplom-Mellerud-1909-rot2-kopieraBildarkivet i Klaverens Hus är förhållandevis stort och innehåller såväl ritningar till instrument som fotografier och rörliga bilder, som förmedlar sådant i vår klaverhistoria som inte kan beskrivas i ord.

Här finns en för Sverige unik samling fullskaleritningar i original till pianon och en flygel, till klaviaturer och mekaniker. De ingår i Conny Carlssons samling, Baumgardts pianofabriks samling, Berglings pianofabriks arkiv och ligger som bilagor till beställningar av klaver hos Anders Sjögrens klaviaturverkstad i Herrljunga.

Även samlingen av diplom och medaljer som tilldelats svenska fabriker vid utställningar här hemma och vid världsutställningar är unik i sitt slag i Sverige. Här finns bl.a. dussinet diplom från Malmsjö (1865-1928), halvdussinet från C.B. Pettersson i Herrljunga (1907-1929) och enstaka från Joh. Hagdahl, S. Ljungqvist, J.P. Löfberg, Rålin, Östlind & Almquist och P.L. Åkerman.

Av äldre fotografier finns fabriksbyggnader jämte interiörer med olika tillverkningsmoment, bl.a. de serier av Östlind & Almquists produktion som dels togs 1899 för att manifestera att man påbörjat pianotillverkning, dels för 1909 års katalog. Större serier av produktionsbilder finns även från Baumgardts och S. Ljungqvist med bl.a. glasplåtar till fabrikens alla orgelmodeller. Till särskilt värdefulla bilder hör gruppfoton av personal vid Östlind & Almquist 1896-1948 med namnlistor.

Under 2017 tillfördes samlingarna ett större fotografi från 1890-talet av fabrikör J.P. Löfberg, Stockholm. Det är en arbetsbild, då han iklädd sitt skinnförkläde sitter framför  ett av sina pianon.

Tre filmer från Malmsjös och Östlind & Almquists fabriker från 1927 och 1936 är så vitt vi vet unika. Vi har även vissa videoupptagningar, bl.a. av fabrikör Uno Bergling (Herrljunga kommuns samlingar).