Kammarorgel, A.N. Östlind (KH 145)

Kammarorgel, A.N. Östlind, Arvika, nr 130, (1890) KH 145

anoe-1_3

Anders Nisson Östlind startade sin fabrik i Arvika 1888 och drev den inledningsvis med ett fåtal arbetare. 1891 inträdde handlanden Anton Almquist i firman, och bolaget Östlind & Almquist bildades. Det är svårt att överblicka produktionen under dessa första år, då den första katalogen kom 1891, då det nya bolaget presenterade sig för marknaden. Orglar med signeringen A.N. Östlind Arvika är förhållandevis ovanliga. Det är därför med särskild glädje vi konstaterar att orgeln har påteckningar i form av arbetarsigneringar, som berättar något om hur arbetsfördelningen var i Östlinds första fabrik.

Orgeln är en liten svartmålad pjäs med handmålad, amerikainspirerad gulddekor. Under klaffen finns stomsnickarens signatur: ”Axel Edvin Edman Arvika A1”. Bakom de lägsta tangenterna står några mycket värdefulla anteckningar om datering och konstruktion. Mitt på klaven finns upplysningen ”finnished” [sic], färdig.

Håkan Nilsson eller Henry Nelson, som han kallade sig efter åren i USA, där han lärde orgelbyggeriet i Fort Wayne, Indiana, var svåger till Östlind. Med fog kan man förmoda att han tagit med sig amerikanska metoder att organisera fabriksarbetet. Möjligen är även vissa delar importvaror från USA. En större oval stämpel på klaven, som nu tyvärr är oläslig, tyder på detta.

Vid namnet på klaffen finns även en stolt upplysning ”Patent”. Det rör sig om Östlinds patent nr 2497 ”Anordning vid orglar” från den 30 december 1889 och ”afser vid orglar med tungor en anordning, hvarigenom tonfärgen kommer att likna den i en orgel med pipor”.

Porträtt av Håkan Nilsson (Henry Nelson) från hans amerikatid.
anoe-4_3