Utställningen i Söderhamn

Mellerud-spegelharm-01

Utställningen i Klaverens Hus belyser 200 år av vår klaverkultur. Runt 70 instrument trängs i fyra rum, där instrument och fabriksbilder speglar en rik och mångfacetterad värld med ett oräkneligt antal modeller med skilda klangegenskaper och många varierande yttre utföranden, som följt rådande stilideal för möbler. Här finns praktfulla utställningsinstrument, gjorda i ett enda exemplar, prunkande salongsorglar med speglar, hyllor, knoppar och fantasifulla utsmyckningar, liksom smakfulla vardagsinstrument, raka kammarpianon i Funktionalismens anda och enkla skolorglar. Här finns rum för de många piano- och orgelfabrikerna i Arvika liksom för Johan Gustaf Malmsjö och hans tid, han själv, hans läromästare och hans arbetare. Här står sju 1800-talsflyglar i en präktig rad, några av dem klingande, alla sällsynta. ”Automatiska hörnan” presenterar vad vi har av självspelande harmonier (”vevorglar”) och halvautomater. Diplom, medaljlyror och fotografier främst från fabriker och produktion i Herrljunga, Arvika och Vänersborg/Landvetter minner om yrkesstolthet och hantverksskicklighet i en försvunnen värld i en svunnen tid.