Dokumentation av harmonierna i Klaverens Hus samlingar

Under våren 2012 har samtliga orgelharmonier, som ingår i Klaverens Hus samlingar, dokumenterats. För arbetet har utarbetats ett beskrivningsschema, som använts för de 156 här visade instrumenten. Utom basfakta om inventarienummer, fabrik, tillverkningstid, utförande m.m. ges här tekniska uppgifter, varav de viktigaste är antal registerandrag och tungstämmor och vilka av dessa, som är genomgående. I samtliga fall finns en ”porträttbild” av instrumentet, och i andra tillkommer ljudprover på sådana orglar, som är i spelbart skick. Uppgift om tonhöjd ges, där så är möjligt.

Avsikten är att presentera en instrumenttyp i våra samlingar för forskare och orgelvänner i Sverige och att tillgängliggöra vår produktion för internationell forskning. Det lönar sig att jämföra instrumenten med uppgifterna i de kataloger från orgelfabrikerna, som ingår i våra samlingar och är under publicering i Kunskapsbank under respektive fabrik.

Arbetet har utförts av Erland Zetterqvist och David Sundqvist.  I förekommande fall har Eva Helenius tillagt historiska kommentarer.