SVENSKA PIANOBYGGARE OCH PIANOFABRIKER

Version 24 (augusti 2018)
Copyright Conny Carlsson och Eva Helenius-Öberg 1977
Förteckningen påbörjades 1977 inom ramen för det då nystartade projektet Pianot i Sverige, som initierades av pianoteknikern Conny Carlsson och musikologen Eva Helenius-Öberg. Det har till uppgift att utforska, beskriva, bevara och föra ut kunskap om svensk klaverkultur. Sedan 1998 ingår arbetet som ett centrat moment i Föreningen Klaverens Hus uppgifter.
Förteckningen redovisar nu kända pianomakare och -fabriker (således mästare och fabrikörer men ännu inte arbetsfolk). Inom parentes anges först levnadstid, om denna är känd, därefter verksamhetstid. Finns endast en tidsangivelse, avser den verksamheten.
Förteckning
A
Ahlin, Alfred (1882-1955) se Östlund & Ahlin
Andersson, Anders (belagd 1856, 1867), Lund
Andersson, J. (belagd 1866), Lund
Andersson, Nils Edvard, ingick i firman se Lundberg, Brask & Co.
Andersson, Otto (f. 1870 6/12, belagd senast ca 1930), Stockholm
Andersson, Pehr (f. 1834 19/9 i Fredsberg, gr. 1865, belagd 1855, 1866 och 1869), Stockholm
Anderson, Sven (1833 20/3-1908 21/5; 1872-efter 1897), Stockholm
Almquist, Anton (Johansson) (1864 11/11-1949) handlande, orgel- och pianobyggare, se Östlind & Almquist
Alricksson (belagd 1920), Stockholm
Appelgren, Johan (verksam 1813 ca 1820), Stockholm
Arvika Orgel- och Pianofabrik (gr. i maj 1911), disponent se A(nders) N(ilsson) Östlind,
innehavare E(mma) Östlind och Henry Nelson, varigenom dessa lämnade firman Östlind & Almquist
Ask, Johan (1815 18/8-efter 1896) Norsjö socken, från 1896 Boden, instrumentmakare (”fortepianos och positiver”)
Aspelin, Olof Wilhelm (f. 1820; gr. 1866), pianofabrikör, Malmö

B
Basilius Pianofabrik, Eric (belagd ca 1925), Enköping
Baumgardt (1857-1984), Stockholm, efter 1871 i Linköping
Baumgardt, Johan Wilhelm (1811-1877; 1857-1871), Stockholm
Baumgardt, J. O. & Co. (Tenggren, A.; 1871-1891), Linköping
Baumgardt, Johan Otto (1842-1912 29/10; 1891-1912)(son till Johan Wilhelm B.), Linköping
Baumgardt, Nils Otto (f. 1878 29/8) (son till Johan Otto B.), Linköping
Baumgardt, Jonas Edvard (1880 25/10-1969) (son till Johan Otto B.), Linköping
Baumgardt, Gunnar (f. 1920) (son till Jonas B.), Linköping
Baumgardt, Gösta (f. 1924) (son till Nils B.), Linköping
Becker, Henrik Gottlieb (f. 1786/87 i Tyskland, d. 1854 9/4; 1814 1854),verksam i Ystad och Stockholm
Beijer, Gustaf (belagd under 1920-talet)
Berg, Robert (ca 1900)
Bergling, Albert (1884-1958; 1921-1958), Herrljunga
Bergling, Uno (1908 9/7-1992 8/5; 1958-1992; son till Albert), Herrljunga
Berglund, Johan (1784 1823; 1816-1821), schatullmakare, klavermakare?, Stockholm (lärt hos orgelbyggaren Olof Schwan, enbart snickare?, gift m Pehr Lindholms dotter Sophia)
Berglöf, August Theodor (f. 1827 23/5-efter 1887; burskap 1850 8/10, utvandrat 1887), Stockholm
Berglöf, Johan Eric (f. 1787 i Täby sn, d. 1845 9/6; 1820 1845, änkan fortsatte till 1850), Stockholm
Berglöf, Johan Frans (f. 1818 14/5; burskap 1848 25/7), Stockholm
Bergman, Johan Olofsson (f. 1821; burskap 1852 25/5-efter 1880), Stockholm
Bergquist & Nilsson (Anders Gustaf Bergquist & Otto Terentius Nilsson)(gr. 1882-efter 1926), Stockholm
Bergstedt, Adam (1766-1846; ca 1825-35), Björkö (Småland)
Bergström, C. J., Stockholm
Bergström, C. J. Eftr. se W. A. Holmberg, Stockholm
Bilang, Johan Ulric von (1792 1850) 1818 1825 i Stockholm, 1830-1850 i Göteborg
Billberg, Christian Håkan (1825 14/2-1879 12/1), pianofabrikör, piano- och orgelhandlare (firman gr. 1868 27/11, rekonstruerad 1886, uppgick 1916 i AB
Förenade Piano- och Orgelfabriker, fabrikationen överförd till Malmsjö 1928), Göteborg
Bolin, Gustaf Georg Arne (1912 24/2 i Follingbo-1993 21/4 i Täby), Stockholm
Bing, Sven Andersson (f. ca 1880, d. vid slutet av 1950-talet), Spjutstorp (gjorde 10-15 pianon)
Bothe (Båthe, Botke), Johan Wilhelm (f. 1792 5/2 i Berlin, d. efter 1839; 1820 1839), Stockholm
Brandt, Carl (1800 1874; 1832 1868), Stockholm
Brask, Arvid (f. 1871) se Lundberg, Brask & Co., Årjäng
Brelin, Nils (1690-1753 5/7) jurist, kyrkoherde, mechanicus, klavermakare
Broman, Carl Fredric (1843-efter 1846), Stockholm
Bröderna Degertorp (Nils och Rolf) (belagd ca 1980), Arvika
Båth Pianofabrik, Anders Andersson (senast ca 1915-1925), Lund
Bärlin & Nordström (ca 1930-1942), Gävle
Bärlin, L. E. & Östlund, P. (gr. 1889), Gävle

C
Carlborg, J. A. (belagd 1922), Stockholm
Carlsson, Gustaf Theodor (f. 1839-efter 1880), Stockholm
Carlson, Johan August (anställd hos Aug. Hoffmann 1889-1906, verkmästare där 1894-1906, teknisk ledare för Gustafson & Ljungqvist 1906-1911)Stockholm
Carlsson, Petter (Pehr; burskap 1855 8/5, d. före 1857 28/12) Stockholm
Carlssons Pianofabrik, J. Th. (belagd ca 1925), Karlskrona
Carly, J.G.G. (belagd ca 1925), Strömstad (autopianon)
Cederlundh, Carl Gustaf (burskap 1850 8/1-efter 1865 men före 1869), Stockholm
Crescendo, se Piano- och Orgelfabriken Crescendo
Christoffersson, C. S. Pianofabrik (belagd ca 1925), Helsingborg
Cronwall, Lars Petter (f. 1812 29/6 , d. 1891 18/1; 1842 1886), Stockholm

D
Dahlberg, H. P. (pianofabrik 1876-1881), Kristianstad
Dahlström, F. P. W.
Daug, Johan Heinrich (belagd 1820 1846), Göteborg
Degertorp, se Bröderna Degertorp
Dufvander, Alb. (1800-talets slut?), Karlskrona

E
Edmond, Axel Edmund Pianofabrik (d. 1950; gr. 1934-efter 1950; såldes till Martin Broström och Valter Millroth, som senare gick skilda vägar), Stockholm, senare i Mjölby
Ehrendahl, I. S., Hedemora
Ekbom, Johan Erik (1808 1867; 1846-1867), Stockholm
Ekerman, Carl Fredrik (1810/11 1854; burskap 1843 5/12-1854), Stockholm
Ekstedt, Gustaf (f. 1772 31/3, d. efter 1835; 1812 efter 1835), verksam i S:t Petersburg 1805-1812, i Stockholm 1812-efter 1835
Ekstrand, C. P. (belagd 1856-1860, 1863-1864), pianofabrikör, Örebro
Ekström, Gustaf & Co. AB (gr. 1836-1968), Malmö (efterföljare till O. B. Ekström)
Ekström, Olof Berndt (1835 1968), Malmö
Engström & Johannisson (gr. 1877 1926) Pianofabrik; Eftr. (gr. 1901-1926), Stockholm
Engström, Johan Emerik (d. 1901) pianofabrikör, Stockholm se Engström & Johannisson

F
Fabriken Standard (1904-1910), se Pianofabriken Standard
Foltjern, Carl Gustaf (f. 1769/70 i Stockholm, d. 1829 18/9 i Stockholm, Johannes förs.; 1804 1829), Stockholm
Forsberg, Fredrik Wilhelm (f. 1800 i Stockholm; belagd 1822 1827), Stockholm
Forsberg, Johan Fredrik (1861-efter 1892), 1861-1869 i Göteborg, 1870-1873 i Norrköping
Forslund, Anton Constantin (1866-1946; belagd 1881-1891), pianoinstrumentmakare, reparatör, Malmö
Forslund, Anton Endal (f. 1834; belagd 1890), pianofabrikör, Malmö
Franks Flygel och Pianofabrik, Ewald (1853-1919; 1901-1935), Örebro
Frankel & Co. Fridolf, AB (1866 6/3-1951; gr. 1892, ombildat till AB 1914; övertogs av Skandinaviska Pianofabriken), Stockholm
Fryckholm, Anders (f. 1799 19/1 i Kroppa, d. 1860 28/10; 1834 1860), Stockholm
Fryckholm, Carl Adolf (f. 1833 17/12, burskap 1863 28/7, verksam ännu 1881) Stockholm
Förenade Piano och Orgelfabriker, AB (1917 ca 1970), Arvika

G
Garman, Göran & Mollenberg, Lorentz (1807 1809), Stockholm
Granfelt, Albert Victor (burskap 1850 5/11), Stockholm
Granfeldt, Olof (f. 1793, d. 1850 16/4 i Stockholm, Klara förs.; 1827 1850), Stockholm
Grönbom, Erik (gr. 1804), Stockholm
Gustafsson, John (1868?-1922; övertog 1900 Sjöbergs pianofabrik), Göteborg
Gustafson (Anders) & Ljungqvist (Magnus), Pianofabriks-Aktiebolaget (gr. 1888 1/6-1930, därefter klaviaturtillverkning till efter 1955), Norrköping
Gävle orgel och pianofabrik, A B, Gävle (gr.1889 – senast 1950)

H
Hagdahl, Johannes (f. 1842; gr. 1879, upph. efter 1897), Karlskrona
Hagström, Gustav, Härnösand
Hallberg, Johan Petter (f. 1816 27/4; 1845-efter 1882), Stockholm
Halldin, A, Stockholm
Hellström, Carl Erik (gr. 1856-efter 1869), Nora
Hellström, Carl Erik & Rosenberg, Anders Gustaf (1850-1855), Nora
Hansén, Olof & Herman Theodor Ålander (1860-1864), Stockholm
Hansén, Christian Henr. (belagd 1856-1857)
Hansson, David (1854-1910; 1864-1910), 1864-1865 i Malmö, 1865-1910 i Lund
Hedén, C. G. (gr. 1874-efter 1910), Stockholm
Hedén, Waldemar Corfitz (1857 16/4-1905, belagd 1889-1930), klaviaturfabrik, någon pianofabrikation, Stockholm
Hellström, C. R. (belagd under 1860-talet), möjligen identisk med C.E. Hellström, Nora
Herrljunga Orgel- & Pianofabrik L. F. Larsson (belagd 1940; upphörd 1958, då köpt av Torsten Helgesson, Floda
Hessling, Ludwig Emanuel (f. 1814 14/5; i lära 1830, burskap 1847 21/9), Stockholm
Hjertstedt, Adolph Gideon. (f. 1813 28/1; 1836-1849 gesäll hos A. Hulting, burskap 1850 15/10, uppsagt av änkan 1870 15/2), Stockholm
Hjort, Axel (1876-1956; gr. 1919), Göteborg
Hjort, Harald, Göteborg
Hoffmanns Pianofabrik AB, August (1827 1884; 1858 6/7-ca 1970), Stockholm
Hofstedt, Carl Petter (1813 12/5 i Högsbo, d. ca 1870 i Stockholm; 1846 ca 1870, Stockholm
Holm, Carl Johan Frans (1820 25/3-1897; i lära 1836, gesäll 1840, burskap 1852 18/5), Stockholm
Holmberg, V. A. (före 1926-1962, då fabriken köptes av Georg Bolin), Stockholm
Holmström, Gustaf (f. 1831, begr. 1917), Stockholm
Hultenberg, Nils Gustaf (1806 8/5 1860 22/5; 1839-1860 22/5), Stockholm
Hultgren, Petter Johan (d. 1894), verkmästare, pianofabrikör, förestod tillverkningen vid Ekströms i Malmö från 1864, övertog fabriken efter Gustaf Ekströms död 1876
Hulting, Anders (f. 1798 17/5 i Karlskoga, d. 1849 8/6 i Stockholm; 1827 1849), Stockholm
Högvall, Johan Gabriel (f. 1756 i Alingsås; d. 1816 i Göteborg; verksam från ca 1790, privilegierad 1811), equipagebokhållare vid Ostindiska kompaniets varv, pianobyggare, Göteborg

J
Jacobsson Agraff (före 1949-efter 1952), Göteborg
Jacobsson, Eric (f. 1830 20/3; gr. 1863), Stockholm
Jahn (1952-1982), Arvika
Johansson, M. (belagd ca 1870, efter Sätherberg), Norrköping
Johansson, Ossian, klaviaturfabrik, Stockholm
Johansson, Otto Orgel- och Pianofabrik (1923-1947), Herrljunga
Johansson & Son, Otto Orgel- & Pianofabrik (1947-1959), Herrljunga
Jonsson, Johan (1832 1846), Göteborg
Jonsson, J. A. & (G. A.) Pettersson (gr. 1865), Västervik
Jönsson, Anders (f. 1852 15/2-1901?), Stockholm
Jönsson, Petter (1831 ?), Karlskrona
Jönsson, Såg Per (belagd ca 1890) Holsåker, Floda socken (Dalarna) -> även Såg Erik Persson)

K
Kallenberg, Claes Axel (1837 21/10-efter 1918), Stockholm
Karlén, Oscar (1872 1951; övertog Söderbergs fabrik 1895, upphörde 1943), Linköping
Karlsson, August, Stockholm
Karlstads Orgelfabrik (gr. 1883-efter 1940) Karlstad (även produktion av pianon enligt katalog 1911)
Kihlander, Peter (1786 efter 1835), Stockholm
Kinström, Lars (1710-1763; 1742-1763), organist, klavermakare (klavikord, cembalo, pantaloner, kombinationsinstrument), amatörorgelbyggare, Stockholm
Kjellström, Johan K. (1795 1854; 1830 1833), Stockholm
Klinck, Carl Ludvig & Beilfuss, Johann Sigismund (belagda 1806-1807), Stockholm
Klinck, Carl (belagd 1806-1812), Stockholm 1806-åtminstone 1807, därefter Göteborg
Klingborg, Eric Persson (f. 1808 22/4 i Länna sn, d. efter 1849; 1843 efter 1849), Stockholm
Kraft, Mathias Petter (f. 1753 16/6 i Gävle, d. 1807 9/7 i Stockholm; 1780-1807), Stockholm
Kruse, Gustaf (1883 17/1-1973 10/20), organist, Solna
Köhler, A. L. (taffel 1871), Visby

L
Lager, Emanuel (1920-tal), Stockholm
Lager, Bröderna, Vetlanda
Lagerquist (belagd 1854), Västerås
Lagerström, Johan (f. 1791; privilegierad 1825), Stockholm
Landborg, Stockholm
Landegren, Malmö
Larsson, J., pianofabrik (belagd 1904), Stockholm
Lehnbergs Orgel- & Pianofabrik, Leksand ( – efter 1950)
Lengström, Edgar Fredrik (1888-1941), pianodirektör, Stockholm
Lengström, Sven Fredrik (1861?-1929), 1888-1912 i Oslo, därefter i Stockholm
Liljequist Pianofabrik, Johan (1869- ; verksam ännu ca 1925), Malmö
Liljekvist, Mathias Svensson (f. 1800 9/12 i Solberga, d. 1897 15/7 i Malmö; belagd 1833 1897), Stockholm, från 1849 i Malmö
Liljeqvist, Nils Månsson (1823-1916; före 1862-1916), Helsingborg före 1862-1897, Raus 1897-1916
Lindahl, Karl orgel- & pianofabrik (1877-1947; före 1941-efter 1954), Herrljunga
Lindahl & Möller, Malmö, Helsingborg
Lindh, Lars Gustaf (1822 8/7-1899 24/1; gr. 1864), Stockholm
Lindberg, L. C. (1800 t), Stockholm
Lindgren, J. P. orgel- och pianofourniturer (belagd 1896-1897), Stockholm
Lindqvist, C.A. (belagd 1858-1859), Övedskloster
Lindell Fabriksaktiebolag, F. G. (belagd ca 1925), Kil
Lindeskog, A(ugust) W(ilhelm) & Co (d. 1923), Stockholm
Lindholm, Pehr (1741 1813 4/2 i Stockholm; 1774 1813), Stockholm
Lindholm, Pehr & Söderström (1800 1809), Stockholm
Lindqvist, Anders August (burskap 1860 7/2), Stockholm
Lindstedt, E., Stockholm
Ljungberg, Carl (verksam 1816 1835), Göteborg
Ljungkvist, John (1869 1945/49; gr. 1904), Stockholm
Ljungquist & Ström, pianofabrik (belagd ca 1925), Stockholm
Lorin, Lorentz Petter (privilegierad 19/2 1798, sista tillverkningsår 1819; byggde orglar, klavikord, hammarklaver och organochordier samt stråkinstrument), Linköping
Lund, C. A., Jönköping
Lund, Joh. (belagd ca 1925), Jönköping
Lundahl, Anders Victor (1846 21/10-1903 21/3), orgelbyggare i Malmö, flyttade ca 1890 till Stockholm, där han också tillverkade pianon
Lundberg, C(arl) A(nton) (1822 5/6-efter 1873; gr. 1865 20/1), instrumentmakare och pianostämmare i Göteborg (inflyttad från Köpenhamn 1863)
Lundberg, Johan Martin (f. 1857 9/3 i Silbodal, d. 1932 7/9 i Arvika) se Lundberg, Brask & Co.
Lundberg, Brask & Co. Pianofabrik (1902-1906 1/2, gjorde även harmonier), Årjäng
Lundborg, Pehr (1744? 1808 i Stockholm; 1771 1809), Stockholm
Lundgren, Johan (belagd 1834), Stockholm, Loka brunn
Lundgren, Lars Christian (f. 1813 19/1 i Lund, d. efter 1857; 1842 1857), Stockholm
Lundholm, C A V, AB (gr. 1870), Stockholm
Lundmark & Haglund
Lögberg, Joseph (1960), Uppsala
Löfberg, John (Jan) Petter (1830 11/11-1913), se J P Löfbergs Pianofabrik AB
Löfbergs Pianofabrik AB, J P (gr. 1881-1953), Stockholm
Löfmark & Haglund Pianofabrik (gr. våren 1899-1929, Jöns Löfmark och Nils Haglund, den senare ensam ägare från 1902), Malmö
Löfvenadler, Olof Johansson (f. 1800 23/7, d. 1852 26/12 i Stockholm; 1830 1852), Stockholm
Lönngren, Olof (1820-1909) schatull- och instrumentmakare, Piteå
Löwberg & Son, pianofabrik (belagd ca 1925), Stockholm
Löwendahl, Johan Henrik (1827 20/4-1900; belagd 1861-1862, 1865-1866, 1870), Malmö, (1872-1877), Stockholm
Lövmark (1902- ca 1910), Göteborg (-> även Löfmark & Haglund, Malmö)

M
Magnusson, Johannes (1804-1875), bonde, kyrkomålare, orgelbyggare, tillverkade även tafflar och speldosor, uppfann pianoharpan (”smålandspianot”), Nässja (Småland)
Malm, Axel, Stockholm
Malm, Gustaf (1842-1929); belagd 1897-1900), Stockholm
Malmsjö, Johan Gustaf (1815 14/1 i Gårdstånga sn, Skåne-1891 13/9 i Göteborg; 1843-1977), Göteborg, Arvika
Malmström, Daniel (belagd 1802-1804), Stockholm
Mankell, Chr. (belagd 1823), Karlskrona
Mankell, Johann Hermann (1763-1835), instrumentmakare, Karlskrona
Mankell, Wilhelm August (1803-1875), burskap i Stockholm 1835 8/9, flyttade 1843 till Vadstena, fortepianostämmare 1850-1875 i Göteborg
Mini-Pianot (Miniatyr-Pianot), Stockholm se Nylund & Son, Uppsala
Moberg, E. G. (belagd 1862, 1866) Östersund
Mobergs pianofabrik (ägare Gustaf Wihelm Norberg) (belagd 1897), Stockholm
Mollenberg, Lorentz (f. 1764 i Blekinge, d. 1824 i Stockholm; 1809 1824), Stockholm
Mårtensson, A., Orgel och Pianofabrik (pianotillverkningen belagd ca 1925), Lund
Möller, Jonas Wilhelm (burskap 1850 13/8), Stockholm

N
Neuendorff, Anders (1822 1827), Karlskrona
Nilsson, Aug. (belagd 1896-ca 1910), Åkarp
Nilsson, Otto Terentius (f. 1847 i Landskrona), se Bergqvist & Nilsson, Stockholm
Nilsson, Wilhelm Theodor (gr. 1887 14/1) Göteborg, se Billbergs pianofabrik
Norberg, C. A. (1800-t.), Sala
Norberg, Johan Gustaf Engelbreckt (1818 17/8-1909; gr. 1862, burskap 1864 9/2, övertogs 1888 av sonen, upphörd 1916), Stockholm
Nordahl, Carl Erik (f. 1834 13/6, d. efter 1904) belagd i Stockholm, 1865-1872 i Örebro, 1872- i Karlstad, 1878- i Stockholm
Norden, Pianofabrik AB (belagd ca 1925), Stockholm
Nordensson & Sonesson Pianofabrik AB (gr. 1904-efter 1926), Helsingborg
Nordfeldt, Petter (f. 1805 9/11; belagd i yrket 1831; burskap 1851 26/8, patent 1852), Stockholm
Nordfors & Co. Orgel- och Pianofabrik, Herman (belagd ca 1925), Lidköping
Nordiska Pianofabriken (gr. 1926-ca 1980), Stockholm
Nordiska pianofabriken (1926 1980-talet), Vetlanda
Nordqvist, Carl Jacob (1783 3/8-1861 16/2; 1816 ca 1850), Stockholm, efter ca 1830 i Fellingsbro socken, Örebro län
Nordström, Anders (f. 1777 troligen i Finland, d. 1819 i Stockholm; mästare 1813, änkan drev verkstaden ännu 1822), Stockholm
Norell, Lars Olof (f. 1811 24/1 i Härnösand, d. 1884 4/10 i Enångers sn), Hedesunda, Norrbo och Bjuråker, Gnarp, Ljusdal, Norrala och Trönö, Nianfors kapellförsamling, Enånger; komminister, skollärare, snickare, pianobyggare
Norling, August Orgel- och Pianofabrik (gr. 1898, upph. ca 1935), Sala
Nya Aktiebolaget Petterssons Orgel- och Pianofabrik, Herrljunga
Nya Pianokompaniet i Stockholm (belagd ca 1880)
Nylund & Son (1935-ca 1990), Uppsala
Nylund, Emil (gr. 1906-1935), Uppsala
Nylund, Bo (d. 13/12 1995), Uppsala
Nyströms Orgel och Pianofabrik AB, J. P. (gr. 1865-1962), Karlstad
Nyström, Johan Petter (1839 15/8-1900) piano- och harmoniumfabrikör, Karlstad
Nyström,Carl Wilhelm (1871-1937), civilingenjör, piano- och harmoniumfabrikör, Karlstad
Nyström, Boo (1900-1982), konsul, piano- och orgelfabrikör, Karlstad

O
Ohlsson, C. G., orgel och pianofabrik (belagd ca 1925), Falköping
Olsson, Halvard (f. 1864; 1896-1904, gr. 1898 9/7), Arvika
Ohlsson, Theodor (verksam ännu 1952), Karlskrona
Olsson, Lars & Daug, Johan Henr. (1815 1819), Göteborg
Otter, Rutger Fredrik von

P
Palmquist, Gustaf (1811 ?), Göteborg
Persson, Såg Erik Piano och orgelfabrik (belagd ca 1890-1925), Björbo, Floda socken (Dalarna)
Peterson, Andreas (ca 1850), Stockholm
Pettersson, Alfred (belagd 1879), Karlstad
Pettersson, Axel, Enköping (belagd 1921), Stockholm
Pettersson, Axel Wilhelm (gr. 1893), Stockholm (samma som ovan?)
Pettersson, David Emanuel (d. 1950), pianomakare, Stockholm
Pettersson, Gustaf (1900-talets början), Stockholm
Petterson, H. (belagd 1866) Stockholm
Pettersson, John AB (gr. 1888-1933; nov. 1950-efter 1954), Stockholm
Pettersson, John (Johannes) (d. 1921) pianofabrikör, se AB John Pettersson
Peterson, Nils (f. 1810 2/10 i Ystad, d. 1879 25/1; 1841-1879), Stockholm
Petterssons Orgel & Pianofabriks AB, Carl Bernhard (1869-1927; 1909-1924; ingick 1917-1922 i AB Förenade Piano- & Orgelfabriker), Herrljunga
Petterssons Orgel- och Pianofabrik, Nya AB (1925-efter 1931), Herrljunga
Piano-Associationen (gr. 1868), Stockholm
Pianofabrik Norden AB (belagd ca 1925), Stockholm
Pianofabriken Standard (1905-1930-talets slut), Fabriken Standard 1905-1910,
Pianofabriken Standard 1912-1930-talets slut, Arvika
Piano- och Orgelfabriken Crescendo (belagd 1911-ca 1925), Skövde
Pihl, Carl Fr. (1821-1878), Karlskrona
R
Rackwitz, George Christoffer (1760 1844; 1796 1828), Stockholm
Randahl
Rangström, Anders (1744?, d. 1801 i Stockholm; 1770 1801), Stockholm
Rapp, Jonas Efraim, pianofabrik (d. 1940; gr. i januari 1899-1940), Stockholm
Rapp, Philip Jacob (gr. 1877 5/1, upphörd 1877 16/3) Göteborg, se Billbergs pianofabrik
Ringström, Magnus Reinhold (burskap 1847 17/8), Stockholm
Rohm, Borås
Roman, Jacob
Rosén, Anders Gustaf (1800 t), Stockholm
Rosenau, Gottlieb (ca 1720 ca 1790), Stockholm
Rosenberg, Anders Gustaf (1809-1884), pianomakare, kyrkomusiker, tonsättare, musikdirektör, folkmusiksamlare, Nora
Rosengren, Lars (f. 1796 11/8, d. 1847 31/7; 1823 1847), Stockholm
Rosenqvist, Carl (belagd 1827), Stockholm
Rosenwall, Pehr (f. 1801 24/4 i Slimminge, Skåne, d. 1868/69; 1828 1861), Stockholm
Rundgren, Niclas (1775 1835)
Ryrfeldt Orgel- och Pianofabrik, C. J. (1892-efter 1926), Mellerud
Rålin, A. G. (1847 8/10-1906 29/1; gr. 1885-1935), Ånimskog senare Åmål
S
Sandström, Johan Sven (f. 1801 24/7 i Enköping; burskap 1845 9/12-efter 1860), Stockholm
Sandström, Johan Fredrik (d. 1904) pianofabrikör, Stockholm
Sandström, Karl S. (d. 1909) pianofabrikör, Stockholm
Salomonson, Läser Heyman (ca 1850), Göteborg
Schelius Pianofabrik, David (belagd ca 1925), Eksjö
Selling, Otto Fredrik (f. 1804 29/4 i Österhaninge, d. 1884; 1831-1884), Stockholm
Silow, Nils (f. 1819 23/1 i Malmö, d. 1907 8/2 i Stockholm; burskap 1848 7/3), Stockholm
Sjöberg, August Andersson (d. 1888 15/6; gr. 1878 18/10), pianofabrikör Göteborg
Sjöberg, C. M., Stockholm
Sjöblom (gr. 1862), Stockholm (övertogs 1905 av C. J. Svahnqvists Pianofabrik)
Sjögren, Anders Gustaf klaviaturfabrik (1876-1948; 1920-1948), Herrljunga
Sjögren, John-Erik klaviaturfabrik (verksam efter fadern 1948-1986), Herrljunga
Sjögren, Nils Petter (f. 1837 5/1)
Skandinaviska Orgel och Pianofabriken, AB (gr. 1901-ca 1925), Stockholm
Sonesson & Nordensson, Helsingborg se Nordensson & Sonesson, Helsingborg
Standard, se Pianofabriken Standard
Stavenow, Christian Daniel Asmus (f. 1820 18/1 i Reesefeld invid Lübeck, Tyskland, d. 1905 i Stockholm), inflyttad från Lübeck 1849, instrumentmakare, grosshandlare, Stockholm och Göteborg
Stavenow, Daniel & C:o (1851-1856), Stockholm
Stavenow, D. & L. (ca 1851-1856), Stockholm
Stavenow, John (1861-1930; gr. 1884-1889), Stockholm
Stavenow, Ludvig Henrik Mathias (1822-1905; gr. 1851, burskap 1856 29/4), Stockholm
Stavenow, L. W. I. G. se Ludvig Henrik Stavenow
Stavenow, Ludwig & Son (fortsättning på L. Stavenows pianofabrik, belagd 1885)
Stavenow & Co., Stockholm (gr. 1889 av Maria Stavenow och Emil Roos såsom fortsättning på John Stavenow, kokurs 1900)
Stenberg, Carl Adolf (i lära 1833), Stockholm
Stenberg, John Pianofabrik (1830-1898?; belagd 1856-), Stockholm
Stockholms Pianofabrik (belagd 1960), Stockholm
Ströander, Aug. (belagd 1897-1927), Växjö
Sundberg, Johan Eliasson (gr. 1873 14/2-efter 1882), Göteborg
Sundberg, Carl Eric (1771 5/2-1846 29/12, burskap 1811 10/9, uppsagt 1833 26/4), Stockholm
Sundell, Jonas (f. 1802 10/10 i Lövånger; d. 1867 i Stockholm; 1839 1867), Stockholm
Sundqvist & Boström, Piano och Orgelfabrik (belagd ca 1925), Örebro
Svahnqvist, Carl Johan Pianofabrik (1865-1926 30/11; gr. 1899-efter 1960; övertog 1905
Sjöbloms pianofabrik (gr. 1862), Stockholm, efter 1960-ca 1970 i Alsterbro (ägdes då av Hoffmans), tillverkade endast pianon
Svanström, Johan(nes) J. (1818 21/12-1903; burskap 1849 17/2-1903), Stockholm
Svanström, Joh. Rob. F. (d. 1922) pianofabrikör, Stockholm
Svede, Fredric (1753-1838), klaverbyggargesäll (klavikord och hammarklaver), Stockholm
Svenska pianofabriken AB (gr. 1918-efter 1954), Stockholm
Svensson, Orgel- och Pianofabrik, Amos (belagd ca 1925), Alvesta
Svensson Orgel och Pianofabrik, A. (gr. 1863-efter 1930), Eslöv
Svensson, August (belagd vid 1900-talets början), Stockholm
Svensson, K. G. (1898- ), Karlstad
Svensson, Magnus (f. 1798 16/8; 1831 efter 1864), Göteborg
Svensson, Olof F. pianofabrikant, pianodelar (1843 10/6-1908; gr. 1878-1908), Malmö
Svensson, S. O. (gr. 1892), Malmö
Svensson & Ahlfors, Eslöv
Sätherberg, Adolph Fredric (1821-1865; 1849-1865), Karlskrona 1849-1854, Norrköping 1855-1865
Sävenbys Klaviatur o. Pianoverkstad, AB (belagd 1970; köpte Ossian Johanssons Klaviaturfabrik), Stockholm
Söderberg, C.F., Norrköping, övertog C.A. Tenggrens fabrik i Linköping, efterföljdes av Karlén
Söderberg, Anders (f. 1800 i Alunda sn, Uppland, d. 1862 27/7 i Stockholm; 1831 1859), Stockholm
Söderberg, Johan (f. 1782?, d. 1826 i Stockholm; 1803-1826), Stockholm
Söderström, Henric Johan (1774-1817 15/6; 1810 1817), Stockholm
Söderström, Johan (1795 14/1-1858), musikalisk instrumentmakare, Stockholm
Söderström, Johan Olof (1826 9/2-1884 17/8; burskap 1848 31/10), Stockholm
T
Tenggren, Carl August (verksam 1856-ca 1885), Linköping
Tenggren, Georg, Stockholm
Tenggren, Johan Adolf (1836 26/9-1891 20/8) Linköping, se Baumgardt, J.O.
Tenggren, Johan, Jönköping
Thein Pianofabrik, Otto (belagd 1960), Stockholm
Teudt, Johan Heinrich August (1816 10/10-1879 6/6), Köpenhamn 1846-1857, Malmö 1857-1863?, Göteborg 1863-1882
Thorsell, Kasper, piano- och orgelfabrik (belagd ca 1925), Göteborg
Thulén, Per Mårtensson (d. 1929), Stockholm
Tingströms Piano, Josef Arthur Reinhold (1890 4/5-1973 31/3), fabrikör, Stockholm
Tjustkulle AB, (1991 ?), Vetlanda
Tornäs (belagd under 1950-talet), Jönköping
Torselius, Anders Gustaf (belagd 1834, 1841, 1853, 1861-1862), gesäll hos Anders Hulting musikinstrumentmakare vid Uppsala universitet
Törnbom, Carl (1785-1860), organist, klaverbyggare, orgelreparatör, snickare
U
Umeå Pianofabrik (Näsström), Umeå
Upsala Pianofabrik (Hans Martin Nylund)
V, W
Wahlberg, Napoeon (1836-efter 1900), Stockholm
Wallén, Eric (belagd 1877), Stockholm
Wallenberg, August (belagd ca 1880), Uppsala
Wennberg, Johan T(h)eodor (f. 1866 28/4-efter 1899; gr. 1887), Göteborg
Weiss Pianofabrik, Paul (belagd 1960), Stockholm
Wessberg, Eric (1781 1857; 1814 1827), Stockholm
Westelin, Anders Petter (varit gesäll hos C. F. Broman; egen verksamhet belagd 1862-1864), Petterslund, Västervik
Westerdahl, Hans (ca 1820), Sövde
Westergren, Claes (1821 5/12-1900 17/6; burskap 1862 1/7-efter1879) Stockholm
Westman, Johan (1760-1840), domkyrkoorganist och director musices i Karlstad
Wickman, Gustaf (1829-1917?; belagd 1855, burskap 1861 29/10, verksam ännu 1890) Stockholm
Widman, H. A. (ca 1850), Stockholm
Wikström & Nord (gr. 1907, upphörd ca 1975), Kristinehamn
Willgren, Abraham (f. 1794 18/9 i Karkko sn, Åbo län, d. 1867; 1826 1857), Stockholm
Wil(l)gren, Abraham Gustaf (burskap 1856 4/3), Stockholm
Wincrantz, Fr. (gr. 1896), Stockholm
Wirén, P. H. (belagd ca 1900-1925), Malmö, senare Kulladal, Åkarp
Z
Zetterberg, A. F. (ca 1850), Karlskrona -> Sätherberg, Adolph Fredric
Å

Åbjörnsson, Carl, Helsingborg
Åhman, Carl Olof (f. 1790 27/1 i Stockholm, Maria förs., d. 1841 15/8; 1827 1841), Stockholm
Ålander, Herman Theodor (d. 1907; burskap 1860 2/10), instrumentmakare, Stockholm
Ålander, Herman Theodor, se Hansén, A. & Ålander, H. T.
Åsell, Magnus (1762 19/11 1846 1/6; ca 1812-1828), skeppare, pianobyggare, Söderhamn

Ö
Öberg, Carl (d. före 1835; 1821-1829), Stockholm
Öhrström, Malmö (1890-tal)
Östergren, Frans (belagd 1825), Stockholm
Östlind, Anders Nilsson (1857 30/5-1915 14/9) orgel- och pianobyggare, se Östlind & Almquist och Arvika Orgel- och Pianofabrik
Östlind & Almquist (gr. 1888-1962, därefter Malmsjö, upphörd 1977), orgeltillverkning från 1888, pianotillverkning från 1898, Arvika
Östlund, Einar (1895 27/5-1975 12/11), Stockholm, se även Gävle Orgel- och pianofabrik och Östlund & Ahlin
Östlund & Ahlin (1932-1940), Stockholm