Harmonier

(Tramporglar)

3-manualigt orgelharmonium med pedal av K.A. Andersson, Stockholm, 1890-tal. Foto: Mats Ernvik.

3-manualigt orgelharmonium med pedal av K.A. Andersson, Stockholm, 1890-tal. Foto: Mats Ernvik.

Harmonierna eller tramporglarna har mässingstungor eller stämmor, som sätts i svängning då luft passerar genom dem. Dragspel och munspel bildar tonen på samma sätt och är således släktingar till tramporglarna.

Det finns två principer för hur luften får stämmorna att svänga. Det europeiska systemet använder sig av tryckluft, medan det amerikanska går den motsatta vägen med sugluft (vacuum). Den amerikanska konstruktionen är lättare att bygga och tillverka, och instrumenten har en mildare klang jämfört med de europeiska harmonierna.

Tramporglar byggdes i många olika utföranden från sådana som hade ett enda register (uppsättning stämmor) till större orglar med 2-3 manualer och pedal och ända upp till 30 register. Efter sin användning kallades de t.ex. skolorglar, kammarorglar, hemorglar, skrivbordsorglar, salongsorglar, kapellorglar, konsertorglar och övningsorglar för blivande organister.