AB Förenade Piano- och Orgelfabriker

Diplom tilldelad Östlind & Almquist vid utställningen i Gävle 1901 (guldmedalj).

Diplom tilldelad Östlind & Almquist vid utställningen i Gävle 1901 (guldmedalj).

Diplom tilldelad Malmsjö vid industriutställningen i Göteborg 1891 (guldmedalj)

Diplom tilldelad Malmsjö vid industriutställningen i Göteborg 1891 (guldmedalj)

Västra Värmlands fornminnesförenings museum på Sågudden köpte efter konkursen 1971 AB Förenade Piano- och Orgelfabrikers samlingar av medaljer, diplom från konst- och industriutställningar, intyg från kända tonkonstnärer, äldre fotografier m.m. De nära 50 föremålen stammar från de fabriker, som ingått i ”Förenade”, d.v.s. Malmsjö, Östlind & Almquist, A.G. Rålin i Åmål och C.B. Pettersson i Herrljunga. Av dessa hade de tre förstnämnda helt eller delvis haft sin produktion i Arvika. Samlingarna efter Malmsjö och Östlind & Almquist är de största, medan det efter Rålins i Åmål finns ett enstaka diplom (Västerås 1908), efter C.B. Pettersson ett intyg och ett hovinstrumentmakardiplom.

I J.G. Malmsjös samling ingår diplom från utställningar, det äldsta från Malmö 1865, det yngsta från Sundsvall 1928. Däremellan finns många av de diplom som tilldelats denna fabrik både här hemma – t.ex. Stockholm 1866, Borås 1880, Örebro 1883, Göteborg 1891, Malmö 1896 och Karlstad 1903 – och vid världsutställningar, t.ex. Köpenhamn 1872, Wien 1873 och Philadelphia 1876. Här finns även fabrikens medaljer, ett foto av en flygel som prisbelönades i Paris 1925, paradporträttet av Johan Gustaf Malmsjö, hovinstrumentmakarediplom och ett större fotomontage som i likhet med en akvarell av fabriken manifesterar sekelskiftet 1900.

Från Östlind & Almquist finns medaljlyran från filialen i Malmö (plåtar) men endast ett diplom – det från Gävle 1901. Samlingarna har varit med om en brand, och förmodligen förlorades då de övriga i elden. I stället finns det ett flertal intyg från tonkonstnärer, som framhåller kvaliteten hos Östlind & Almquists instrument – Wilhelm Stenhammar, Wilhelm Peterson-Berger, Emil Sjögren och

Gustaf Hägg medan ett intyg av Otto Olsson som länge funnits i Ingesunds Musikhögskola har återförenats med huvudsamlingen. Här finns också en svit mycket viktiga tidiga gruppfotografier av personalen vid Östlind & Almquist från 1896 (manifesterar ett tillbygge av fabriken), 1900 (sekelskiftet), 1908 (20-årsjubileet) och 1948 (60-årsjubileet), samtliga med namnlistor.