Medlemskap

Medlem i föreningen blir alla, som vill verka för och stödja föreningens ändamål. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr (normal avgift) och 100 kr för studerande och pensionärer. Vill någon ge en stödavgift, är denna 1 000 kr.