Specialklaver

Piano-orgel Gebr. Zimmermann ca 1920.

Piano-orgel Gebr. Zimmermann ca 1920.

Under rubriken Specialklaver finns sådana instrument, som inte kan inordnas på ett naturligt sätt i de större huvudgrupperna av besträngade tangentinstrument och harmonier jämte deras självspelande varianter. Det är en brokig samling med stor spännvidd alltifrån ett märkligt experimentklaver med resonanssträngar, som torde vara från 1760-talet, till de båda elorglarna från 1950- och 1970-talen, som får representera ett paradigmskifte från akustiska till elektroniska instrument.