Utställningar

Klaverens Hus i Lövstabruk finns i f.d. Folkets Hus, där den gamla innedansbanan nu är utställnings- och konserthall. Här har vi samlat arkitektritade praktinstrument och de spelbara och valt instrument så att de speglar utveckling och mångfald i konstruktion och yttre utförande. Här är inte två instrument lika. Rummet har styrt utformingen av utställningen. I den långa raden mot fönstren står praktorglar. Flyglarna som alla är spelbara är koncentrerade till en yta närmast scenen. Småpianon fyller väggen mot det gamla caféet som nu är platsen för möten, berättarstunder m.m. Mitt i salen står en rad unika praktpianon rygg mot rygg. Längst ned mot ingången vaktar två ståtliga kabinettpianon det unika rummet.  Små-orglarna har fått sin plats uppe på scenen. De sex klavikord som nu finns i Huset ser man i eller i direkt anslutning till det gamla caféet.