Klaver genom tiderna

Denna sida öppnar rum till historiens skattkammare av instrument med klaveren i fokus. Kombinationen strängar och tangenter har funnits i århundraden. Medan klavikord och cembali uppkom under högmedeltiden, är hammarinstrumenten från tiden ca 1700 och således relativt unga. Tramporglarna tillhör en annan instrumentfamilj, som bildar tonen då luft passerar mässingstungor och sätter dem i vibration. De var fullt utbildade under 1840-talet och tillhör den yngsta instrumentgrupp vi har i våra samlingar.

Alla har de en fascinerande historia och växlande utveckling. Vi är vana vid och förväntar oss att moderna pianon och flyglar skall låta likadant vart man än kommer i världen. Det är en standardisering eller hårdare uttryckt ”uniformering” av spel- och klangegenskaperna hos instrumenten som sedda i historiens backspegel är en ganska ny företeelse och främmande för den gamla estetiken. Då rådde mångfaldens princip både när det gäller yttre utförande, färg och form och konstruktion, klang och spelkänsla, och det är inte så länge sedan varje fabrik fortfarande hade sina karaktäristiska egenskaper. Det är om denna mångfald vi skall berätta i ord och ton.