Svenska fabriker

Sverige har varit rikt på piano- och orgelfabriker, mer än 300 stycken av de förra och minst lika många av de senare. Medan pianofabrikationen var en stadsnäring, var våra orgelfabriker och verkstäder utspridda även på landsbygden, där man byggde för närområdet. På denna punkt skiljer vi oss från förhållanden som rådde för orgeltillverkare i Europa och USA, där orgelproduktion stadigt var en stadsnäring.

Fortepianot var äldre än harmoniet och stod på en fast klavertradition, som haft klavikordet som centralt instrument. Klavikord fanns hos oss sedan medeltiden. Deras ”kusiner” med knäppmekanism cembalo, virginal och spinett är belagda vid 1500-talets Vasahov, vilket inte betyder att de inte varit kända och spelade här tidigare. Enligt äldre praxis var det oftast piporgelbyggare, som också gjorde besträngade tangentinstrument. Det var en tradition som bröts först under 1700-talet. Hammarinstrumentens historia hos oss börjar på 1740-talet, tramporglarnas 100 år senare på 1840-talet. Fortepianon började byggas i Stockholm under 1750-talet med importerade instrument som modell. Återigen 100 år senare under 1850-talet gav sig svenska byggare i kast med uppgiften att göra harmonier. En serietillverkning av hammarklaver kom igång i Stockholm under 1770-talet. På samma sätt är 1870-talet en genombrottstid för den inhemska orgeltillverkningen. De båda industrigrenarna följer i stort varandra med en glanstid ca 1890-ca 1920. Harmonierna var billigare i inköp än pianon och nådde därför ut i bredare samhällslager än dessa. Från 1920-talet tappade dock orglarna marknadsandelar, medan pianot upplevde en ny guldåder under 1930-talet. Båda fick från ca 1950 känna av TV:s genombrott, de elektroniska instrumentens intåg och dataålderns början. Lägg därtill högt svenskt kostnadsläge och lågprisimport utifrån och en hel bransch raderades ut på en dryg generation.

Förteckningarna över svenska klaverbyggare är under ständigt arbete och uppdateras regelbundet så att de speglar dagens kunskap. Vi tar tacksamt emot rättelser och tillägg till listorna, som kan sändas per mail till adressen info@klaverenshus.se.