Allmänt om samlingarna i Klaverens Hus

Samlingarna vid Klaverens Hus består av instrument och industriminnen, som sammantagna utgör landets största i sitt slag. Arkiv och bibliotek innehåller kompletterande information och hjälpmedel i arbetet med samlingarna, som är unika i Europa.

Instrument

De drygt 600 instrumenten omfattar hammarinstrument (hammarklaver, tafflar, kabinettpianon, pian(in)on, flyglar m.fl.) – harmonier (tramporglar) och självspelande instrument (autopianon, vevorglar, halvautomater, spelapparater, smålandspianon m.m.).

Industriminnen

Våra samlingar av industriminnen består av verktyg, maskiner, materiel, halvfabrikat, ritningar, mallar, fotografier m.m. från svenska piano- och orgelfabriker, som huvudsakligen tillhör sju större samlingar:

 • Conny Carlssons samling
 • Herrljunga kommuns piano- och orgelhistoriska samlingar
 • Västra Värmlands fornminnesförenings museums piano- och orgelhistoriska samlingar i Arvika museum på Sågudden
 • Anton Almquists samling, Arvika
  Martin Axessons samling, Arvika
 • Föremål och arkivhandlingar från Baumgardts pianofabrik i Linköping
 • Ljungqvists Orgelfabrik, Vänersborg och Landvetter

Arkiv och bibliotek

 • Textarkiv (äldre tryck, arkivhandlingar och kopior av sådana, register över källor)
 • Bildarkiv (fotografier, diplom m.m.)
 • Ljudarkiv (intervjuer, inspelningar)
 • Handbibliotek (referenslitteratur)