Herrljunga piano- och orgelhistoriska samling

Skåp med verktyg ur Berglings samling.

Skåp med verktyg ur Berglings samling.

Herrljunga har varit en viktig ort för svensk piano- och orgelindustri. Från 1898 då Carl Bernhard Pettersson öppnade sin orgelfabrik fram till mitten av 1980-talet fanns här dussinet fabriker. En sådan koncentration på en förhållandevis liten ort beror på ett flertal olika samverkande faktorer. Herrljunga var en järnvägsknut, som underättade leveranser av materiel till orten och färdiga instrument från den. Där fanns närhet till besläktade industrier såsom snickerifabriker och en klaviaturfabrik, som fungerade som underleverantörer, och där fanns också en piporgelverkstad. Det var inte långt till ett gjuteri i Nossebro, som kunde tillverka gjutjärnsramar till pianon och flyglar. På orten och i dess närområde fanns således en industriell infrastruktur som kunde bära produktionen. I akt och mening att skapa ett monument över piano- och orgelfabrikationen i Herrljunga byggde kommunen upp en samling av verktyg, instrument och övrig dokumentation, som består av tre huvudsamlingar – Berglings pianofabrik, Anders Sjögrens klaviaturverkstad och C.B. Petterssons orgel- och pianofabrik.

Mall till klaviatur ur Sjögrens samling.

Mall till klaviatur ur Sjögrens samling.

Berglings pianofabrik grundades 1920 av Albert Bergling (1884-1958) och fortsattes av sonen Uno (1908-1992) till ca 1965 men avvecklades 1978, varefter den fungerade som reparationsverkstad. Efter denna fabrik finns största delen av verktyg, maskiner, fanérpress, materiel, mallar, trämodeller till gjutjärnsramar, färdiga gjutjärnsramar från troligen samtliga pianomodeller man gjort, bl.a. två som fortfarande står kvar i sina öppna emballage, halvfabrikat, ämnen m.m. Ett verkstadsrum med föremål ur Berglings samling är under uppsättning i utställningen i Klaverens Hus.

Anders Sjögren kom från Karlstad till Herrljunga 1914 och anställdes som klaviaturmakare vid C.B. Petterssons fabrik men öppnade eget 1920. Sonen John-Erik drev rörelsen efter faderns död 1948 till slutet 1986. Firmans viktigaste kundkrets var piporgel-, harmonium- och pianobyggare. I samlingen finns – utom snickarverktyg och fanérpress – mallar och måttsatser till klaviaturer, unika föremål som annars bara finns på fotografier. Ritningar till klaviaturer ligger som bilagor till fabrikens affärskorrespondens från 1940-talet.

Från C.B. Petterssons orgel- och pianofabrik finns merparten av fabrikens diplom från konst- och industriutställningar, varav åtta visas i utställningen, bl.a. ett diplom tilldelat arbetaren Karl Lindahl för gott arbete på prisbelönta orglar vid utställningen i Halmstad 1912.

Samlingen innehåller även 16 orglar från ortens fabriker.

Deposition från Herrljunga kommun 2006.