Stumpiano

Stumklaver2Det hittills enda stumpianot i Klaverens Hus samlingar är donerat av pianisten Tore Uppström (KH 192). Det fungerar som övningsinstrument med fem stumma oktaver och ligger i en uppvikbar låda, som vilar på ett stativ av trä. Det är tyskt och bör kunna tidsbestämmas med hjälp av patentnumret. Tore fick det vid 1960-talets slut av pianisten Astrid Berwald (1886-1982) i samband med att han intervjuade henne för sin bok Pianister i Sverige (tr. 1973). Astrid Berwald, sondotter till tonsättaren Franz Berwald (1796-1868), sägs i sin tur vid något tillfälle ha lånat ut det till Wilhelm Stenhammar (1871-1927), välkänd pianist, tonsättare och dirigent. Genom dessa tonkonstnärer förmedlar stumpianot ett unikt stycke svensk pianohistoria och pianokultur.

Astrid Berwald

Astrid Berwald

Wilhelm Stenhammar

Wilhelm Stenhammar