Efterlyses!

I vårt arbete ser och iakttar vi mycket, både när vi ordnar upp våra egna samlingar och när vi arbetar på fältet bland människor ute i samhället. Den bild av vår klaverkultur som växer fram genom detta behöver ibland kompletteras med ”felande länkar” antingen det är sådant vi saknar i samlingarna, vill tillföra våra register eller bara veta var det finns. Exempel på det senare är praktinstrument som vi sett på bild men inte längre vet vart de tagit vägen. Så har vi också behoven att låna in och dokumentera. Äldre fotografier är t.ex. något vi ständigt är på jakt efter. Ibland får vi donationer men i vissa fall vill man inte skiljas från sin egendom. Då brukar vi få låna in och skanna dem i stället.

Här kommer en önskelista så det kan bli julafton året om på Klaverens Hus!

Praktinstrument. Var finns sådana i dag?
Äldre svenska flyglar
Svenska musikautomater (autopianon, reformorglar m.m.)
Ovanliga modeller

Hammarklaver och matematiska instrument av Magnus Åsell i Söderhamn

Diplom och medaljer från konst- och industriutställningar
Fotografier från fabriker eller återförsäljare
Verktyg eller annat arbetsmaterial från fabrikerna

Instrument vi finner det särskilt viktigt att veta var de finns presenteras på en egen sida.