Insamling

Sparnasse

Klaverens Hus drivs av en ideell förening med tunga och kostnadskrävande uppgifter men med smal budget. Sedan Söderhamns kommun dragit tillbaka allt ekonomiskt stöd, är våra fasta inkomster medlemsavgifterna till föreningen. Därför har Klaverens Hus just nu extra behov av externt stöd, som kan ha formen av

sponsring
insamlingar
gåvor
medlemskap i föreningen – 200 kr, 100 kr (studerande, pensionärer) 
stödmedlemskap i föreningen – 1 000 kr per år 
fadderskap för ett instrument genom att köpa en tangent för 100 kr (mer info kommer)

Varje krona till vårt bankgiro 5964-8840 är värdefull i vårt arbete att säkra ett unikt kulturarv för framtiden.